Kalnes,-en katastrofe til gjentakelse

Evalueringen av Kalnes sykehus er klar og den ble presentert på styremøtet til Helse Sør-Øst forrige uke,-endelig kommer bekreftelsen på det mange har sagt allerede i flere år. Kalnes ER underdimensjonert og har vært det helt siden åpningen. Allerede da Kongen kom for å offisiellt åpne sykehuset ble korridorpasienter «gjemt»unna,-en hjertepasient ble lagt i en korridor i kjelleren uten mulighet til å varsle dersom noe skulle skje henne,-at fasaden vinner over menneskeverd er påfallende. Sykehuset som ikke engang var tilrettelagt for korridorpasienter bikket nesten 4000 første år og enda flere det neste året. Allerede da var bekymringen enorm blant både pasienter,-pårørende og ansatte,-men ingen ble hørt ! Da Bent Høie besøkte sykehuset i Februar 2017 uttalte han at det nye sykehuset var et eksempel til etterfølgelse,-det etter presentasjon fra ledelsen og styret i Helse Sør-Øst,-ansatte,pasienter og pårørende fikk ikke påvirke inntrykket av «supersykehuset» Ansatte er underlagt en lojalitetsplikt men alikevel kom det frem berettelser om ansatte som gråt på jobb,-flere sluttet fordi byrden av å ikke kunne gi pasienter verdig behandling ble for tung. Så fort kritiske røster slapp til var tilbakemeldingene at det var veldig mye fint ved sykehuset,-blant annet ble fødeavdelingen trukket frem som særdeles mor og barn vennlig,-men skal vi virkelig klappe for det ? Er det ikke forventet at et sykehus leverer de tjenesten man kan forvente ? At de leverer til god standard på enkelte oppgaver kan ikke veie opp for alle manglene,-det er ikke en pakkesentral hvor det er greit at et par prosent av pakkene blir ødelagt under transport ! Det er menneskeliv det er snakk om,-alvorlige syke som blir sendt hjem lenge før de er friske nok,-og det til en kommunal helsetjeneste som ikke engang er i nærheten av å ha kapasitet til å ta imot dem. Ikke underlig at Kalnes også på et tidspunkt hadde Norges-rekord i re-innleggelser,-en direkte konsekvens av premature utskrivelser. Sykehusdirektør Hege gjessing kommenterer at de «ansatte hadde visst rett hele tiden» om at sykehuset var underdimensjonert,-videre sier hun at «dette må hele sykehusnorge lære av» «Dette må hele sykehusnorge lære av» Jeg gremmes lang inn i sjelen,-hvem er egentlig sykehusnorge ? Er det de tusener av ansatte,pasienter og pårørende som hele tiden har påpekt det åpenbare,-eller er det Helse Sør-Øst ? Problemene ved Kalnes har blitt forsøkt fremmet i flere år for døve ører,-til tross for et skrikende behov for utbygging velger helse sør-øst å heller legge ned Ullevål til fordel for et luftslott til milliarder på Gaustad. Det er ikke satt av en eneste krone i langtidsbudsjettet til Kalnes,-alt går til den våte drømmen på Gaustad,-og det på bekostning av liv og helse for alle som er i behov av fungerende sykehustjenester i viken. Er det meningen at DE skal lære av at sannheten endelig har presset seg frem ? Og hva har de egentlig lært av tidligere erfaringer når de overlater videre utredning av Gaustad til nettopp Just ebbesen,-tidligere direktør ved Kalnes som trakk seg da det stormet som verst ? Jeg tror desverre at viljen til å lære ikke er tilstede,-foretaksmodellen i seg selv fostrer økonomiske hensyn fremfor liv og helse,-menneskeverdet koker bort i budsjetter og prosjekter. Det er et faktum at sykehuskapasiteten har blitt bygget kraftig ned de siste tyve årene,-det eneste som vokser er antall direktører og store lønninger. Det blir mer og mer frodig på toppen og mer og mer fattigslig her nede hos oss som kun er pasienter,pårørende eller ansatte. Nettopp derfor vil Helsepartiet skrote foretaksmodellen og heller ha en sykehusmodell som er basert på tillit,-gi makten tilbake til de som har den reelle kompetansen til å si hva som er nødvendig for å gi et godt tilbud,-la leger,sykepleiere og helsefagarbeidere legge lista for hva som er god forsvarlig pleie. I mellom tiden kan vi jo vente i spenning på hvordan Helse Sør-Øst forholder seg til denne evalueringen,-jeg tror nok jeg vedder en tier på at de vender det døvet øret til atter en gang og fokuserer på profitt,glansbilder og luftslott !    

One thought on “Kalnes,-en katastrofe til gjentakelse

  1. Jeg bet meg merke i denne kommentaren; Da Bent Høie besøkte sykehuset i Februar 2017 uttalte han at det nye sykehuset var et eksempel til etterfølgelse..
    Da er det jo tydelig hva vi kan forvente.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *