Kan vi gjøre en forskjell ?

  Det er verdens overdosedag og Norge er et av de hardest rammede landene i Norden.. I snitt dør det mer enn fem mennesker hver eneste uke av overdose i Norge,-mange liv kunne vært reddet ikke bare av en bedre organisert rusomsorg men også en holdningsendring generellt. Om du fikk en prolaps i ryggen,-ville du sagt at nå ER jeg den prolapsen ? Vi har en pasientgruppe som ikke bare blir definert utifra sin lidelse men som trist nok også definerer seg selv som sin lidelse. De sier «Jeg ER narkoman.» Det verste er at vi andre sier det også,-han ER narkoman.. Det er ganske vanlig at man i journaler og rapporter leser at et menneske er beskrevet som narkoman og ikke som en som lider av det selv om det forlengst er akseptert som en diagnose. Narkomani er visst ikke noe man rammes av,-men nærmest snubler inn i på grunn av svakhet eller så velger man det selv. Forskning sier at det ikke finnes noen allment akseptert  forklaring på hvorfor noen mennesker begynner med narkotika,-min oppfatning er ganske annerledes. Jeg har hørt mange historier om både psykiske vansker,-overgrep,-vold ,-atferdsproblemer og depresjon. Noen ganger tenker jeg at dette er en gruppe mennesker som uheldigvis ikke har blitt sett,-hørt eller fanget opp i tide og rett og slett begynt med selvmedisinering uten å innse konsekvensene før det er for sent. Noen søker bare tilhørighet og betaler en voldsomt høy pris. En som er avhengig av tunge narkotiske stoffer kan faktisk dø av abstinenser dersom man bråslutter,-vi kan tenke at de opprettholder en avhengighet mens de simpelthen prøver å unngå å dø. Rusomsorgen i Norge har blitt bedre de siste årene men det er fremdeles stort behov for opprustning av rusomsorgen. Det brukes store ressurser på avrusning mens ettervernet ikke alltid er bra nok,-det er vanskelig å ikke tenke at det også er en årsak til overdoser ettersom man etter avrusning har mindre toleranse enn før og tar for mye ved et uhell,-ettervernet er minst like viktig som selve behandlingen. De fleste i hjemmesykepleien ser jevnlig at avrusede personer får en kommunal bolig vegg i vegg med tidligere langer eller andre som lider av narkomani. Det viktigste for et menneske er å føle tilhørighet,-vi er faktisk flokkdyr,-og når vi skal begi oss ut på noe som er nytt og kanskje skremmende søker vi til det kjente for trygghet,-og da er det helt uforståelig for meg at avrusede personer blir tildelt boliger i belastede områder med store rusproblemer,-de skal liksom samles på et sted men de har liten sjanse til å forbli rusfrie når de tilbakeføres til sitt gamle miljø. Jeg kan se at det kan være vanskelig å løse fordi det er også et holdningsproblem,-vi er «redde» for de narkomane,-det er best å samle de «belastede» menneskene på en plass så resten av samfunnet ikke blir forstyrret. Det hjelper ikke så mye at du i bunnen er Ole som ikke lærte å sykle før du var syv,-gruet seg til første skoledag og gråt når mamma gikk,-at du ville lære å bygge hus eller bli pilot,-at du ble mørkeredd på grunn av onkelen din eller ble utrygg og redd fordi ingen ville høre på deg når du forsøkte å fortelle hvorfor du utagerte eller var så «vanskelig» i første klasse. Det hjelper ikke at du tilslutt ble så voldsomt redd og desperat,-så nedbrutt og alene at du tilslutt lot deg fange,-og uansett hvor ille miljøet er så opplever du for første gang en tilhørighet og en følelse av verdi,-for de som sitter ved siden av deg med et sløvt blikk har gått i dine sko,-kjent på din redsel og nikker anerkjennende når du endelig tør å snakke. Det hjelper ikke,-for du ER narkoman…og da slutter du å være alt annet ? Det kan ramme hvem som helst i alle sosiale lag,-de aller fleste kjenner noen som er rammet eller er pårørende,-foreldre blir maktesløse vitner til at deres barn går til grunne. Helsepartiet vil jobbe for en bedre politikk både for de rammede og også deres pårørende,-men en av de viktigste ressursene for å få dette til er nettopp de rammede og deres pårørende,-hva skal til for å redde flere liv,-hvordan kan vi forebygge rusmisbruk og ikke minst skape en politikk som gir rammede en reell sjanse til å forbli rusfrie etter behandling ? Sammen kan vi gjøre en forskjell ! https://helsepartiet.no/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *