Ufør, AAP og bostøtte

Helsepartiet har med forskrekkelse sett hvordan den blå regjeringen har kuttet i samfunnsordninger som er ment å sikre mennesker som allerede har trange kår. Forskjellene øker drastisk i Norge og det rammer hele nasjonen på sikt. Statistisk sentralbyrå advarer mot de økte forskjellene i Norge nå. Helsepartiet ser nødvendigheten av politikk for å sikre grupper som allerede er svært utsatte.

Les mer

For å arbeide må du ha helse…

For at Norge skal være et godt land å bo i, må våre tillitsvalgte på Stortinget vite hva folk trenger for å ha gode liv. De fleste mennesker behøver å ha relasjoner til andre mennesker, å oppleve arenaer for mestring og ressurser å leve av. Arbeid gir i mange tilfeller mye av dette. Problemet er at man må ha helse for å kunne arbeide – og det synes de store partiene å glemme.
Høyre mener at «alle» vil jobbe hvis de bare får nok pisk og straff ved ikke å delta i arbeidslivet.
Arbeiderpartiet synes å mene at å skape flere arbeidsplasser løser problemet.
Ingen av dem ser at uendelig mange hundretusener mangler nødvendig helsehjelp for å kunne delta i arbeidslivet!

Les mer

Helsepartiet tetter helsehullene

Helsepartiet finner store deler av dagens helsepolitikk direkte uansvarlig og uetisk – både overfor enkeltmennesker men også for samfunnet og økonomien. Kuttene i helsetilbudet har vært med å gi oss Europas mest uføre og sykmeldte befolkning. Våre køer til spesialistbehandling er blant de lengste og dette forårsaker blant annet: Mye unødig lidelse for mange pasienter […]

Les mer

La dødssyke mennesker få håp

Det er svært krevende å være kroniker, langtidssyk eller dødssyk. For en del pasienter finnes utprøvende behandlinger, men den norske stat er svært tilbakeholdende med å finansiere og tilrettelegge for dette. Argumentene er økonomiske og etiske. Har våre myndigheter rett til å overprøve avgjørelsen fra pasienten selv, om han eller hun ønsker å forsøke nye […]

Les mer

Helsepartiet vil få tannpleie inn under frikort

Tennene er utrolig viktige for hele helsen din! Munnen er en intimsone, den er begynnelsen på ditt immunforsvar som behøver virkestoffer for å fungere og tenner er en viktig del av ditt utseende. Vi snakker ikke om kosmetisk tannpleie, men om det som skal til for å få et funksjonelt og godt bitt. Tenner påvirker din fysiske og psykiske helse.

Les mer