Regjeringens prioriteringer: 13 millioner til Kurt Nilsen, 20 millioner til hjerneforskning

Kronikk: Kulturminister Abid Raja og regjeringen deler rundhåndet ut midler til kultur-Norge i koronakrise. Kurt Nilsen får 13 millioner kroner, samtidig med at regjeringen gir 20 millioner til forskning på hjernelidelser som vil ramme hver tredje nordmann i løpet av livet. Joda, vi vet at midlene kommer fra forskjellige budsjetter. Men alle budsjetter, både helse … Les mer

Budsjettet: Ingen hjelp til pensjonistene

Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at makten ikke har noen intensjon om å gjøre opp for det ranet det har begått mot landets pensjonister. Helsepartiet godtar ikke at statens forpliktelser og avtaler med landets pensjonister brytes med foreliggende pensjonsreform og et budsjettforslag som ikke har øremerkede midler for våre seniorer. Helsepartiet vil støtte venstreside-opposisjonen og … Les mer

Helsepartiets politikk fra A til Å

Klikk deg inn på denne oversiktlige samlingen av vår politikk gjennom programmer og resolusjoner. Listen er ennå ikke komplett, men vi jobber med å utvide og oppdatere den. Se forøvrig programkomiteens førsteutkast til stortingsprogram 2021 – 2025. Jovisst er det håp for alle som sitter nederst ved det norske langbordet – både pasienter, pårøende, helseansatte, … Les mer

Helsepartiet er det eneste partiet som har helse som førstesak

Midt i en pandemi finnes det i Norge fremdeles bare ett parti som primært jobber for å styrke de som sitter lengst nede ved bordet: pasienter, helseansatte, pårørende, seniorer / pensjonister og uføre. Drøyt 270.000 pasienter er for lengst blitt skjøvet ut i lange ventelister fordi sykehuskapasiteten i Norge er blitt kuttet fra 24.000 i … Les mer

Resolusjon 14: Rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue i helsesaker

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Forslagsstiller Erna Marie Storenes Rettsikkerheten for enkelte personer og pasientgrupper med behov for helsehjelp eller erstatning blir ikke tilstrekkelig ivaretatt i dag. Saksbehandlingen ivaretar i liten grad den enkeltes behov i møte med sakkyndiges uttalelser der hvor disse kommer til en annen konklusjon. Pasientombudene kan være … Les mer

Resolusjon 13: Forståelse for og behandling av avhengighet

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Forslagsstillere: Bente Josefsen Helsedirektoratets og WHOs definisjon av «avhengighet» relaterer seg i hovedsak til bruk av alkohol, narkotiske stoffer, legemidler og nikotin. Begge instanser anser disse avhengighetene som diagnoser i klassifiseringssystemet ICD -10 (om dødsårsaker, i tiende versjon). Forskning viser at avhengighet også av andre, lovlige … Les mer

Resolusjon 12: Større frihet i foreldrepermisjonen

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Resolusjon 12Større frihet i foreldrepermisjonen Forslagsstillere: Helsepartiet Arendal Det er pr i dag lovfestet at far skal ha 15 uker permisjon og mor skal ha 15 uker permisjon ved fødsel. Helsepartiet mener det er ønskelig med lovfestet permisjon for far, men ikke så mange uker som … Les mer