Frivillige organisasjoner er verdifulle for samfunnet

Den tredje sektor omfatter frivillige organisasjoner og andre private virksomheter, som ikke drives for å oppnå fortjeneste. Frivillige organisasjoner bidrar på ulike måter med aktiviteter som øker velferden i samfunnet. Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og det offentlige, blant annet gjennom støtteordninger, rimelig leie og annen tilrettelegging, har vært en av hjørnesteinene i velferdsstaten.

Les mer

Ufør, AAP og bostøtte

Helsepartiet har med forskrekkelse sett hvordan den blå regjeringen har kuttet i samfunnsordninger som er ment å sikre mennesker som allerede har trange kår. Forskjellene øker drastisk i Norge og det rammer hele nasjonen på sikt. Statistisk sentralbyrå advarer mot de økte forskjellene i Norge nå. Helsepartiet ser nødvendigheten av politikk for å sikre grupper som allerede er svært utsatte.

Les mer

For å arbeide må du ha helse…

For at Norge skal være et godt land å bo i, må våre tillitsvalgte på Stortinget vite hva folk trenger for å ha gode liv. De fleste mennesker behøver å ha relasjoner til andre mennesker, å oppleve arenaer for mestring og ressurser å leve av. Arbeid gir i mange tilfeller mye av dette. Problemet er at man må ha helse for å kunne arbeide – og det synes de store partiene å glemme.
Høyre mener at «alle» vil jobbe hvis de bare får nok pisk og straff ved ikke å delta i arbeidslivet.
Arbeiderpartiet synes å mene at å skape flere arbeidsplasser løser problemet.
Ingen av dem ser at uendelig mange hundretusener mangler nødvendig helsehjelp for å kunne delta i arbeidslivet!

Les mer