Maggie´s til kreftpasienter og pårørende

Maggis i Hong Kong

RESOLUSJON NR. 1 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018 Den britiske stiftelsen Maggie ́s har gjennom fem år tilbudt toppkvalitetstjenesten Maggie ́s, gratis til flere norske sykehus. Tjenesten er gratis for både staten, pasienter og pårørende. Alt stiftelsen behøver er å låne en tomt å bygge på. Gjennom fem års arbeid har norske helsemyndigheter … Les mer

Høringsinnspill til Helse Sør-Øst fra Helsepartiet

Bakgrunn: derfor trenger Norge et Helseparti
Vi skriver Helsepartiets ideologi går på kryss av de økonomiske intensjonene ved HSØs utviklingsplan. Som er feilslått
Spesielt om sykehusutbyggingen i hovedstadsområdet: Alvorlige mangler, underdimensjonering og manglende kompetanse. Og vi har sendt det hele til det regionale helseforetaket.