Resolusjon 9: Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta forsørgertillegg

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: Stein Espeland, Anthon Øien og Jan T. Kongevold Stortinget har -kort fortalt- vedtatt endringer i folketrygdloven med krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg. For rett til barne- og ektefelletillegg (forsørgingstillegg) stilles det krav om bosetting og opphold […]

Les mer

Resolusjon 8: Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser

Denne resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020. Forslagsstillere: Anthon Øien, Jan T. Kongevold Norge har pr. dags dato over 50 000 pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Tallet forventes å øke de kommende år. Mange av disse menneskene har helseutfordringer, noen bor utenlands fordi økonomien ikke gir rom for å leve i […]

Les mer

Maggie´s til kreftpasienter og pårørende

RESOLUSJON NR. 1 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018 Den britiske stiftelsen Maggie ́s har gjennom fem år tilbudt toppkvalitetstjenesten Maggie ́s, gratis til flere norske sykehus. Tjenesten er gratis for både staten, pasienter og pårørende. Alt stiftelsen behøver er å låne en tomt å bygge på. Gjennom fem års arbeid har norske helsemyndigheter […]

Les mer