Flere fødes utenfor sykehus

Hvert år fødes 400 barn utenfor sykehus. Dødeligheten for disse barna er over dobbelt så høy som for dem som fødes på sykehus. Det viser ny forskning fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. De kommer til verden i ambulanser, privatbiler og taxier på vei til sykehus. Eller hjemme på badegulvet. Norge har 50 fødeinstitusjoner, men 9% av … Les mer