Helsepartiet gratulerer USA

Som en følge av koronapandemien er verden svært opptatt av helse. -Håndteringen av koronasmitten i USA har bekymret oss sterkt, og nå håper vi USA får en snarlig plan for en
by Lise Askvik
Eldre koronasyke diskrimineres - også mennesker som bor på sykehjem må få en individuell medisinskfaglig vurdering av behovet for sykehusinnleggelse

Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus.

Resolusjon nr. 3 - De eldste har blitt diskriminert – retningslinjene fra Helsedirektoratet må endres nå! Vi vet ikke om nye smittebølger vil komme, men vi vet at de eldste av oss er mest utsatt for et alvorlig forløp dersom de blir syke av koronaviruset. Så langt har svært få av de eldste koronapasientene fått behandling på sykehus. Dødeligheten blant de eldste har vært skyhøy.
by Lene Haug

Pressemelding: Helsepartiet protesterer mot helse og sykehusplan uten et ord om pandemi og smittevern

12. mai protesterer Helsepartiet mot planen om å vedta en ny nasjonal helse og sykehusplan som har med et eneste ord om smitte, smittevern, pandemi og epidemi. Vi kan nesten ikke tro at Stortinget planlegger nettopp dette, og har sendt brev til alle stortingsrepresentantene og bedt dem gå inn for utsette vedtaket. Vi demonstrerer også sammen med Bunadsgeriljaen kl. 14 for at Kristiansund skal få beholde fødeavdelingen og mot en smålig innstramming i ordningen for pasientskadeerstatning.
by Lene Haug

Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus – Pressemelding 21. april 2020

Helsepartiet har vært med på å stifte en ny tverrpolitisk hasteaksjon: Vi mener alle at terskelen for sykehusinnleggelse er for høy for de aller mest sårbare innbyggerne i Oslo kommune. Derfor ber vi om at det innføres strakstiltak for å redde liv og for å avlaste kommunen. Ullevål sykehus har bygget opp stor kapasitet for behandling av Covid19-pasienter både i og utenfor intensivavdeling. Sykehusene har langt mer ressurser og kompetanse når det gjelder å behandle denne sykdommen, og sykehusinnleggelse vil kunne gi mange en bedre prognose.
by Lene Haug

Ordet pandemi mangler i konseptrapporten for nye OUS

...at beredskap for en kommende pandemi er en del av planene for nye OUS. Det må være nytt. For i konseptfaserapportens siste versjon, som lå til grunn for vedtaket om å gå videre med dette prosjektet, finnes ikke ordet pandemi. Heller ikke det nasjonale og regionale CBRNE-senteret på Ullevål sykehus var omtalt, skriver Grimsgaard i Dagens Medisin 9. april.
by Lene Haug