Ordet pandemi mangler i konseptrapporten for nye OUS

…at beredskap for en kommende pandemi er en del av planene for nye OUS. Det må være nytt. For i konseptfaserapportens siste versjon, som lå til grunn for vedtaket om å gå videre med dette prosjektet, finnes ikke ordet pandemi. Heller ikke det nasjonale og regionale CBRNE-senteret på Ullevål sykehus var omtalt, skriver Grimsgaard i Dagens Medisin 9. april.

Les mer

Som man tester for man svar

Hvordan våre helsemyndigheter kan si at de «har kontroll på smitten» er en gåte. De har jo ikke engang kontroll med dem som jobber med alvorlig syke pasienter! Når folk blir nektet tester og går smittet på jobb i fødeavdelinger, barneavdelinger og avdelinger for pasienter med hjerneslag, ja da har ikke Folkehelseinstituttet gjort jobben sin. Som man tester får man svar, og som de reder ligger vi.

Les mer