Er det så lurt å bygge smittetårn?

I Helsepartiet og i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus ser vi med vantro og bekymring at prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus jobber videre med planene for Nye Oslo Universitetssykehus (OUS) som om korona ikke fantes.
by Lene Haug

Oversikt mangler: Ber om strakstiltak i sykehjemmene – pressemelding

Koronasmitte er nå påvist i 22 sykehjem bare i Oslo. Hver dag meldes om nye dødsfall på sykehjem i hele landet. Nå haster det med å få på plass beskyttelse og strakstiltak for de mest sårbare pasientgruppene. Helsepartiet er kritisk til de skjulte prioriteringene som foregår når pasienter med koronasmitte ikke henvises til sykehus.
by Lene Haug

Covid 19 – En plan for å spare liv

Den strategien våre helsemyndigheter har valgt er ikke en strategi for å spare liv, men for å spare helsevesenet; det er ikke en strategi som har til hensikt å stoppe spredningen av epidemien, men strategien vil stoppe Norge.
by Lene Haug

Som man tester for man svar

Hvordan våre helsemyndigheter kan si at de «har kontroll på smitten» er en gåte. De har jo ikke engang kontroll med dem som jobber med alvorlig syke pasienter! Når folk blir nektet tester og går smittet på jobb i fødeavdelinger, barneavdelinger og avdelinger for pasienter med hjerneslag, ja da har ikke Folkehelseinstituttet gjort jobben sin. Som man tester får man svar, og som de reder ligger vi.
by Lene Haug

Resolusjon 1: Helse er beredskap og beredskap er helse

RESOLUSJON NR. 1 - 2019 Lise Askvik og Lene Haug HELSE ER BEREDSKAP OG BEREDSKAP ER HELSE Norge har et forsvar for å sikre landets yttergrenser. Forsvar er beredskap som gir trygghet for nasjonen. Helsetjenestene skal sikre innbyggernes liv og helse i fredstid – men er også en meget viktig del av beredskapen. Helsetjenesten må være rustet til å takle uventede hendelser som pandemier, naturkatastrofer, store ulykker, krig og terrorhandlinger.
by Helene Spro