Resolusjon 5: Samfunnsikkerhet krever sivil og militær beredskap

Regjeringens hovedansvar er innbyggernes sikkerhet; innen helse, forsvar og politi. Denne sikkerheten kan bli utfordret av ulike trusler som er biologiske (pandemier, resistente bakterier, høyrisikosmitte), militære, miljømessige, naturkatastrofer, ekstremvær, terror, alvorlig kriminalitet eller digitale angrep.
by Lene Haug