Sosiale medier kan gjøre deg lykkelig

Sosiale medier kan øke lykkefølelsen og styrke din sosiale omgangskrets. Det viser en artikkel fra Universitetet i Oslo, som sammenfatter forskningen på hvordan internett påvirker livskvaliteten vår. Sosiale kan medier potensielt også gjøre deg ulykkelig og mer isolert. – Da internett først kom, så man en tendens til at internett erstattet sosial kontakt i det … Les mer

Mye diabetes i den samiske befolkningen

Utbredelsen av diabetes type 2 i den samiske befolkningen er stor, og i noen områder epidemisk. Det viser en stor levekårsundersøkelse i den samiske og nordnorske distriktsbefolkningen. Ingen vet hvorfor. I enkelte kommuner med samisk bosetting har over ti prosent av samiske menn hadde diabetes. Det viser Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og … Les mer

Reduser ditt utslipp av mikroplast fra klær

Ved å erstatte bruken av syntetiske klær og andre syntetiske tekstiler med klær og tekstiler i naturmaterialer, er det mulig å redusere spredningen av mikroplast. De siste ti årene har oppmerksomheten mot spredning av mikroplast vært stor. Det er nå signifikant bevis for negativ påvirkning på liv i vann, mens mindre er kjent om innvirkning på … Les mer