Pressemelding: Helsepartiet protesterer mot helse og sykehusplan uten et ord om pandemi og smittevern

12. mai protesterer Helsepartiet mot planen om å vedta en ny nasjonal helse og sykehusplan som har med et eneste ord om smitte, smittevern, pandemi og epidemi. Vi kan nesten ikke tro at Stortinget planlegger nettopp dette, og har sendt brev til alle stortingsrepresentantene og bedt dem gå inn for utsette vedtaket. Vi demonstrerer også sammen med Bunadsgeriljaen kl. 14 for at Kristiansund skal få beholde fødeavdelingen og mot en smålig innstramming i ordningen for pasientskadeerstatning.

Stener Kvinnslands habilitet må revurderes. Pressemelding 26. april 2020

Toppbyråkrat, direktør og tidligere onkolog Stener Kvinnsland er utnevnt som leder av kommisjonen som skal granske samfunnets håndtering av koronapandemien. I store deler av dette skal Kvinnsland granske egen innsats. Regjeringen hevder at de har nedsatt en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av Covid 19-pandemien. I … Les mer

Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus – Pressemelding 21. april 2020

Helsepartiet har vært med på å stifte en ny tverrpolitisk hasteaksjon:
Vi mener alle at terskelen for sykehusinnleggelse er for høy for de aller mest sårbare innbyggerne i Oslo kommune. Derfor ber vi om at det innføres strakstiltak for å redde liv og for å avlaste kommunen. Ullevål sykehus har bygget opp stor kapasitet for behandling av Covid19-pasienter både i og utenfor intensivavdeling. Sykehusene har langt mer ressurser og kompetanse når det gjelder å behandle denne sykdommen, og sykehusinnleggelse vil kunne gi mange en bedre prognose.

Oversikt mangler: Ber om strakstiltak i sykehjemmene – pressemelding

Koronasmitte er nå påvist i 22 sykehjem bare i Oslo. Hver dag meldes om nye dødsfall på sykehjem i hele landet. Nå haster det med å få på plass beskyttelse og strakstiltak for de mest sårbare pasientgruppene. Helsepartiet er kritisk til de skjulte prioriteringene som foregår når pasienter med koronasmitte ikke henvises til sykehus.

Akutt fare for smittespredning i hjemmetjenestene – Pressemelding 14. mars 2020

– Jeg ville takket helt nei til hjemmesykepleie for min far eller mor eller andre eldre i min
familie nå, fordi jeg anser hjemmetjenesten som direkte livsfarlig det er totalt fravær av
smittevern, sier en ansatt i hjemmetjenesten til leder av Helsepartiet Oslo, Lene Haug, på
telefon, fredag 13. mars.

Helsepartiet er bekymret for OUS-ansattes integritet – pressemelding sendt 6.10.18

Helsepartiet er via flere kanaler blitt gjort kjent med at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus, gjennom sin Kommunikasjonsavdeling, har pålagt alle klinikkledere å signere kronikker til støtte for ledelsens planer for utviklingen av sykehus-Oslo. Disse planene er omstridt både politisk, blant fagfolk og internt i OUS. Saken skal behandles i Oslo bystyre 24. okt og i Stortinget ved årsskiftet.