Brann i Moria - Hellas

Pressemelding: Skuffende og smålig fra Erna Solberg

Etter nattens forferdelig og totalt ødeleggende brann i Moria-leieren i Hellas er det nærmest pinlig at Norge bare ser seg i stand til å ta imot 50 flyktinger. Helsepartiet krever at norske regjeringen nå bidrar så det monner i denne krisen og hjelper til relokalisering av alle flyktningene fra Moria umiddelbart.
by Lene Haug

Pressemelding: Helsepartiet protesterer mot helse og sykehusplan uten et ord om pandemi og smittevern

12. mai protesterer Helsepartiet mot planen om å vedta en ny nasjonal helse og sykehusplan som har med et eneste ord om smitte, smittevern, pandemi og epidemi. Vi kan nesten ikke tro at Stortinget planlegger nettopp dette, og har sendt brev til alle stortingsrepresentantene og bedt dem gå inn for utsette vedtaket. Vi demonstrerer også sammen med Bunadsgeriljaen kl. 14 for at Kristiansund skal få beholde fødeavdelingen og mot en smålig innstramming i ordningen for pasientskadeerstatning.
by Lene Haug

Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus – Pressemelding 21. april 2020

Helsepartiet har vært med på å stifte en ny tverrpolitisk hasteaksjon: Vi mener alle at terskelen for sykehusinnleggelse er for høy for de aller mest sårbare innbyggerne i Oslo kommune. Derfor ber vi om at det innføres strakstiltak for å redde liv og for å avlaste kommunen. Ullevål sykehus har bygget opp stor kapasitet for behandling av Covid19-pasienter både i og utenfor intensivavdeling. Sykehusene har langt mer ressurser og kompetanse når det gjelder å behandle denne sykdommen, og sykehusinnleggelse vil kunne gi mange en bedre prognose.
by Lene Haug

Oversikt mangler: Ber om strakstiltak i sykehjemmene – pressemelding

Koronasmitte er nå påvist i 22 sykehjem bare i Oslo. Hver dag meldes om nye dødsfall på sykehjem i hele landet. Nå haster det med å få på plass beskyttelse og strakstiltak for de mest sårbare pasientgruppene. Helsepartiet er kritisk til de skjulte prioriteringene som foregår når pasienter med koronasmitte ikke henvises til sykehus.
by Lene Haug