Helsepartiet er bekymret for OUS-ansattes integritet – pressemelding sendt 6.10.18

Helsepartiet er via flere kanaler blitt gjort kjent med at ledelsen ved Oslo Universitetssykehus, gjennom sin Kommunikasjonsavdeling, har pålagt alle klinikkledere å signere kronikker til støtte for ledelsens planer for utviklingen av sykehus-Oslo. Disse planene er omstridt både politisk, blant fagfolk og internt i OUS. Saken skal behandles i Oslo bystyre 24. okt og i Stortinget ved årsskiftet.

Les mer