Nei til samhandlingsmodellen – Helsepartiet vil ha ett forvaltningsnivå for alle helse- og omsorgstjenester

Nei til samhandlingsmodellen - Helsepartiet vil ha alle helse- og omsorgstjenester på ett forvaltinigsnivå

Helsepartiet vil ha et system som er til pasientenes beste. Samhandlingsreformen har ikke fungert til det beste for pasienten. At pasientene blir uønskede utgifter på forskjellige nivåer er hverken helse- eller samarbeidsfremmende. Ett felles forvaltningsnivå vil legge bedre til rette for gode tjenester.