Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus.

Eldre koronasyke diskrimineres - også mennesker som bor på sykehjem må få en individuell medisinskfaglig vurdering av behovet for sykehusinnleggelse

Resolusjon nr. 3
– De eldste har blitt diskriminert – retningslinjene fra Helsedirektoratet må endres nå!
Vi vet ikke om nye smittebølger vil komme, men vi vet at de eldste av oss er mest utsatt for et alvorlig forløp dersom de blir syke av koronaviruset. Så langt har svært få av de eldste koronapasientene fått behandling på sykehus. Dødeligheten blant de eldste har vært skyhøy.

Helsepartiet vil sikre autisters rett til og tilgang på behandling i hele Norge

Autisme - kunnskapen om utfordringer autister møter må styrkes

Resolusjon nr. 2 vedtatt på
PÅ HELSEPARTIETS EKSTRAORDINÆRE LANDSMØTE
5. SEPTEMBER 2020
Slik situasjonen er for autister i dag er det mange som ikke får den hjelpen, behandlingen eller oppfølgingen de trenger fra spesialisthelsetjenesten. Mange steder i Norge finnes det lite om noe tilbud til autister i alle aldere, spesielt voksne.

Helsepartiet vil lytte til kulturarbeiderne – vi trenger både kulturen og arbeidsplassene der, også post-korona

Kultur i koronakrise

Resolusjon nr. 5 vedtatt 6. september 2020
Kultur skaper mening, innhold og god helse for innbyggerne. Imidlertid er kulturbransjen også svært viktig for økonomien, bransjen sysselsetter flere enn fiskeri og landbruk til sammen. Det er viktig at vi nå redder disse arbeidsplassene.