Den mørke triaden.

I resolusjonsforslag nr 18 vedtatt på landsmøtet i 2018 omtales den mørke triaden,-personlighetsforstyrrelser som omfatter psykopati,-narsissisme og machiavellisme. Helsepartiet ønsker mer forskning på disse lidelsene samt mer tiltak for å kunne avverge at liv går tapt. Det er et faktum at i Norges skjemmende høye selvmordsstatistikk finner man mennesker med disse diagnosene,-enda verre er det … Les mer

Kalnes,-en katastrofe til gjentakelse

Evalueringen av Kalnes sykehus er klar og den ble presentert på styremøtet til Helse Sør-Øst forrige uke,-endelig kommer bekreftelsen på det mange har sagt allerede i flere år. Kalnes ER underdimensjonert og har vært det helt siden åpningen. Allerede da Kongen kom for å offisiellt åpne sykehuset ble korridorpasienter «gjemt»unna,-en hjertepasient ble lagt i en korridor … Les mer

Helse Sør-Øst mot demokratiet

Åsted:Hamar rådhus 25.06.2020 Styret i Helse Sør-Øst avholder et nytt styremøte der en av sakene er utbygging på Gaustad. Ullevål er allerede vedtatt nedlagt, men neste fase vil også gå på bekostning av sykehustjenester i Innlandet. Dette fordi HSØ planlegger å bruke Innlandets tre milliarder oppsparte kroner som egenkapital til nye sykehus i Oslo. Bare … Les mer

Oslo har fått sitt første bydels-lag: Helsepartiet Østensjø!

Leder for Helsepartiet Østensjø er Pål Eriksen. – Takk for at dere initiativ til å stifte et etterlengtet og ærlig parti, jeg skal gjøre så godt jeg kan så lenge jeg kan, sier Eriksen.   Torsdag 18. juni ble Helsepartiet Østensjø stiftet, med leder Pål Eriksen, nestleder Ivano Incerti og styremedlem Inger Sæthre. Pål Eriksen er … Les mer

Sommerstengte fødetilbud

Til tros for sterke advarsler fra et samlet fagmiljø blir det også i år sommerstengte fødetilbud. Sommeren er høysesong for fødsler,-jordmormangelen i Norge er prekær og i år har vi også vært igjennom en periode hvor våre helseansatte har vært presset til det aller ytterste. Pandemien er ikke over og det er en viss fare … Les mer

Universitetene er ikke pølsefabrikker

RESOLUSJON NR. 3 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018 Venstre har nylig foreslått at ’foretaksmodellen’ skal tas i bruk også ved Universitetene. Dette er en modell hentet fra næringslivet og brukes til å produsere pølser og pizza mest mulig kostnadseffektivt og med størst mulig fortjeneste for eierne. Den forutsetter et marked med opplyste forbrukere … Les mer