Kjære medlem av helse- og omsorgskomiteen

Helsepartiet sendte onsdag 18. nov ut følgende brev til alle medlemmer av helse-og omsorgskomiteen: Høringen om Akson ble ikke noe av.Det finnes alternativer som kan gi verdifull input til det fremtidige IT-systemet norske kommuner skal få på sikt. Aftenposten brakte lørdag 14.11 en artikkel om ett av alternativene til Akson -det australske Sorsix´ system Pinga.Prisen … Les mer

Helsepartiet – gjør Norge friskere!

I disse dager jobber Helsepartiets programkomite med å sluttføre andreutgaven av Stortingsprogrammet for 2021- 2025.Programmet er foreslått å hete «For et friskere Norge». Les og se hva du synes! I løpet av uke 45 sender vi ut det komplette programmet til alle medlemmer, med linjenummer og endringsskjema. På landsmøtet i februar debatterer vi og vedtar … Les mer

Pensjonsreformen var et avtalebrudd, som Helsepartiet ikke aksepterer.

Vedtatte prinsipper vedtatt ved Helsepartiet ekstraordinære landsmøte 5. september 2020: PensjonHva en får i pensjon er blitt svært komplisert å finne ut av, og selv garvede pensjonsrådgivere har ikke oversikt over alle regler med begrensninger, avkortninger og samordninger. Helsepartiet har stor forståelse for den frustrasjon og fortvilelse pensjonister og trygdede opplever ved at de er … Les mer

Vindkraft er ikke den nye oljen

Helsepartiets ekstraordinære landsmøte vedtok 5. september 2020en utvidet intensjonserklæring om vindkraft, som bygger på vår første vindkraftresolusjon vedtatt 2019.  Denne intensjonserklæringen skal danne grunnlaget for Helsepartiets politiske resolusjon som skal behandles av Landsmøtet i februar 2021 og med klare handlingsmål innarbeides i Helsepartiets Stortingsprogram som vi går til valg på i 2021. Intensjonserklæring Helsepartiets ekstraordinære … Les mer

Resolusjon 15: Samordne pasientreiser og kollektivtilbudet

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Resolusjon 15Samordne pasientreiser og kollektivtilbudet Forslagsstiller Helsepartiet Vanylven I heile distrikts Norge slit personar, yngre og gamle med et stadig dårlegare kollektivtilbod, og nedlegging av bussruter. Dette går spesielt ut over dei som ikkje har eigen bil, eller familie som kan stille opp å køyre til … Les mer

Resolusjon 13: Forståelse for og behandling av avhengighet

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Forslagsstillere: Bente Josefsen Helsedirektoratets og WHOs definisjon av «avhengighet» relaterer seg i hovedsak til bruk av alkohol, narkotiske stoffer, legemidler og nikotin. Begge instanser anser disse avhengighetene som diagnoser i klassifiseringssystemet ICD -10 (om dødsårsaker, i tiende versjon). Forskning viser at avhengighet også av andre, lovlige … Les mer