Helsepartiet aksepterer ikke at Beslutningsforum nekter norske pasienter nødvendig helsehjelp

I Norge har vi en særmodell der fire direktører har fått alt ansvar for å avgjøre om nye metoder og medikamenter skal inn i norsk helsevesen. Etter som de fire også sitter på økonomiansvaret er det deres jobb å holde utgiftene lave. Resultatet er at norske pasienter må vente mye lengre enn de fleste pasienter i våre naboland, som er mye mer velvillige til å ta i bruk nye medikamenter. Helsepartiet aksepterer ikke denne inhumane, økonomifikserte og uetiske måten å nekte syke mennesker nødvendig helsehjelp.

Les mer

Helsesektorens egen NAV-skandale?

Helsepartiet ser med stor uro på hvordan Stortinget, med regjeringen som initiativtakere, har krympet pasienters rett til helsehjelp – både i Norge og utenlands. Vi har vært i møte med ESA i Brüssel om saken og Norge blir nå stevnet for brudd på EØS-reglene. Å nekte egen befolkning tilgang til helsehjelp er både lovbrudd og […]

Les mer

Kampen om sykehusene

Visste du at Norge i 1964 hadde flere enn 24.000 sykehussenger til befolkningen på 3,5 millioner nordmenn? Eller at Norge i 2021 har under 11.000 sykehussenger til oss som nå teller 5,4 millioner? Jovisst har helsefagene blitt bedre med tiden, så like lang innleggelse kanskje ikke er nødvendig. Men Norge har kuttet til beinet -og […]

Les mer