55 prosent av verdens befolkning har ingen sosial sikkerhet

Trygd og andre former for sosial sikkerhet er en menneskerettighet. Men sosiale sikkerhetsordninger er likevel ikke en realitet for flertallet av verdens befolkning, viser en ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen. 29. november publiserte FNs arbeidsorganisasjon ILO en ny rapport om den rollen sosial sikkerhet (social protection) spiller for å nå FNs bærekraftsmål. Rapporten gir … Les mer