Knefall for solkongen

Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt. Nedleggelsen er en del av Bjørn Eriksteins kongstanke, for direktøren ved Oslo Universitetssykehus vil bygge sitt Versailles på Gaustad.

 


Tekst: Lise Askvik og Lene Haug Illustrasjon: Ragnhild Løvvold


Solkongen er villig til å selge Ullevålstomten til boligformål for å finansiere monumentet. I mange år har Rex Erikstein trukket ulike helsemyndigheter gjennom en utmattende prosess om fremtidens Oslosykehus. «Campus Oslo» ble tilsynelatende nedjustert, men med planleggingsutgifter på opp mot 100 millioner begynner mange å føle det prekært å vise handlekraft og resultater. Så nå gjør helseministeren og byråkratiet knefall for luftslottets byggherre. Som på 1600-tallet vil befolkningen måtte betale prisen. Hovedproblemet er at Gaustadtomten ikke dekker behovet. Den har kun en fjerdedel av Ullevåls areal, den skråner åtte etasjer og rommer både fredede Gaustad Sykehus og fortidsminner. I Oslo Legeforenings nylige spesialutgivelse «Nye sykehusbygg i Oslo – Hvor og hvordan» har sykehusplanlegger / arkitekt Tor Vinsnes og arkitekt Dag Hovland vist at Gaustad er uegnet. Kanskje har noen i hoffet innsett faktum, for nye, ville ideer dukker opp etter som problemene åpenbares. Siste nytt er forslaget om å reise en monsterblokk på 25 etasjer. Mange Gaustad-naboer vil måtte ta avskjed med miljø, rom og utsikt. Et nytt sykehus på Gaustad er verken er økonomisk, medisinsk, praktisk eller kapasitetsmessig gjennomførbart. Det har tillitsvalgte, helsefagfolk, fagforeninger og stadig større andeler av befolkningen gitt tydelig uttrykk for etter å ha sett Eriksteins planer. Men protestene ser ikke ut til å angå Majesteten. Ikke ennå. Gaustadsykehuset fremstår som et svindyrt og dysfunksjonelt monument over en skakkjørt prosess, uten den lovpålagte idefasen først, og uten to reelle alternativer. Vi som skattefinansierer det nye sykehuset, 23000 ansatte og 1,2 millioner årlige pasienter, må kunne forvente nok kapasitet, moderne helsetjenester og godt arbeidsmiljø for de ansatte. Det kan vi få til -billigere enn på Gaustad- ved å bruke den store, flate, ferdigregulerte sykehustomten på Ullevål. Men nei, høyheten av OUS avslo på direkte spørsmål i Stortinget 14. mai muligheten for en konseptfaseutredning av Ullevål. Argumentet om at grunnen på Ullevål er uegnet, er ikke troverdig. Nye, gode Ullevålsbygg for totalt 5 milliarder kroner er reist de siste ti årene. Tomten er ypperlig for ny byggeteknikk og Erikstein kjenner selvsagt til milliardprisen boligbyggere vil betale for indrefileten av Oslo. Å legge ned Ullevål sykehus´ 800 senger nå som vi bare har 10.300 somatiske sykesenger igjen i Norge, er galskap. Ullevål har gamle bygg som må erstattes. Det lar seg gjøre, sågar mens sykehuset er i drift. Dette ble gjort da Ullevåls nye akuttmottak ble bygget inn i eksisterende bygningsmasse i 2014, uten en dags avbrudd på operasjonsbordene vegg i vegg. OUS-budsjettene skisserer 24 milliarder kroner i utgifter for et nytt Gaustad. Mer sannsynlig kostnad blir opp mot det dobbelte. Å underestimere prisen for å få gjennom vedtaket, er en velkjent strategi.  Vi har eksempler som stortingsgarasjen og Nya Karolinska i Stockholm, som ble budsjettert til 14,1 milliarder SEK. Hittil ligger det an til å koste 57 milliarder. Et nytt klinikkbygg på Ullevål vil koste 5 til 7 milliarder. Gjenåpningen av Aker er beregnet til 10 milliarder. Om Ullevål legges ned vil Gaustad og andre, underestimerte og risikofylte erstatninger for  Ullevåls kapasitet, fort koste 30 milliarder (tall fra OUS). I tillegg vil Oslo kommune få en regning med ukjent prislapp og 50.000 nye liggedøgn. De personlige omkostningene vil bare de som rammes kunne fortelle om. Med forventet befolkningsvekst i Oslo syd og Akershus trenger vi innen 2040 nok et sykehus. Dersom Gaustad blir som Erikstein vil, tømmes kassene. Gjenåpning av Aker som lokalsykehus for Groruddalen og finansieringen av nye sykehus i Innlandet og andre deler av Helse Sør-Øst vil henge i en tynn tråd. Et Versailles Gaustad vil legge beslag på alle helsemidler i mange tiår fremover. At størsteparten av norsk media også synes å bøye nakken, bør bekymre oss alle. Gjennom nitidig arbeid for å spre informasjon i kampanjer, aksjoner, folkemøter og leserbrev har foreningen «Redd Ullevål sykehus», pasienter, tillitsvalgte og Helsepartiet opplevd hvordan omlag åtte av ti osloborgere mangler info om at hovedsykehuset er vedtatt nedlagt. Mange ansatte i OUS vet ingenting om dette. Undertegnede har oppsøkt både NRK og TV2 med dokumentasjon og bekymringer, uten resultat. At den planlagte Festning Gaustad vil bli en del av fastlandsnorges største byggeprosjekt gjør ikke inntrykk. Mener mediene at publikum ikke er interessert i helse og sykehus, eller har den bevisste tåkeleggingen, PR-triksing og taushetsplikten satt dem ut av spill? Det er skremmende når fornuft, faglige, økonomiske og kapasitetsmessige argumenter preller av fordi noen med stor makt forfølger sin idé. Enda verre er det når de som skulle føre kontroll med Eriksteins velde, ender med å påta seg ansvaret for beslutningen. Det gjorde Bent Høie den 25. april da han fra Stortingets talerstol påsto at det var han som hadde bestemt at Gaustad skal bygges. Tiden er inne for å reise seg. Innbyggere, lakeier og livegne må nå vise mot og pålegge helseadelen å prioritere befolkningens behov fremfor egen prestisje. Vi må skrinlegge Gaustad, gjenoppbygge Aker sykehus og så foreta en trinnvis, rimelig fornyelse og utbygging av Ullevål. Slik kan Helse Sør-Øst finansiere nødvendige sykehusbygg også i andre deler av regionen. Slottet i Versailles ble en av verdens mest ekstravagante og kostbare bygg -et monument over uklokskap og stormannsgalskap. Dersom Erikstein gir slipp på Gaustad kan vi kanskje heller organisere en innsamlingsaksjon og reise en monumental statue av ham langs Ringvei 3. I mellomtiden venter vi på at de rette menneskene skal reise seg, børste knærne og tre frem.  

2 thoughts on “Knefall for solkongen

  1. Meget betimelig bekymring, Ullevål er ikke til salgs og Erikstein og Høie må snu eller ta sin hatt og gå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *