Koronapandemien, sykehuskapasitet og beredskap


Hentet fra Helsepartiets stortingsprogram 2021-2025, kapittel 5 om helse:

Helsepartiet mener koranapandemien har vært en vekker. Den viste at verken beredskapen eller sykehuskapasiteten, var rustet for en slik pandemi.

Pandemien viste hvor sårbar beredskapen i helsevesenet egentlig er. Nærmere 300 000 pasienter ble avvist i løpet av den første tiden av pandemien. Køene vokste for poliklinisk -og dagkirurgisk behandling, og avslørte sårbarheten i spesialisthelsetjenesten. Derfor haster det med å få flere spesialister ut i offentlig finansiert avtalepraksis.

Norge manglet gode smittevernplaner, oversikt over intensivkapasitet, smittevernutstyr, legemiddellager og respiratorer.

Helsepartiet var tidlig ute og advarte om akkurat dette på sitt landsmøte i 2019 – ett år før pandemien slo til! Motto for Helsepartiets landsmøte i 2019 var «Helse er beredskap og beredskap er helse».

Helsepartiet vil:

  • at beredskap i helsesektoren skal legges inn under ansvarsområdet til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap.
  • at Ullevål sykehus sikres en plass i fremtiden som landets fremste pandemisykehus.