Kroniske sår

Kroniske sår

Kroniske legg- og fotsår, samt trykksår, rammer eldre og oftest multisyke pasienter med svak økonomi. Mange mangler økonomiske forutsetninger for å betale kostbare sårbehandlingsprodukter.

Helsepartiet vil at denne gruppen pasienter skal få full dekning av utgifter til sårbehandling etter søknad fra lege til HELFO. Forrige: LymfødemNeste: Alternativ behandling

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021Helsepartiet stortingsprogram for 2017-2021  Last ned