fibromyalgi helsepartiet

Kun Helsepartiet har egen politikk om fibromyalgi

Allerede på andre første landsmøte i 2018 vedtok Helsepartiet egen politikk for fibromyalgi. Kunnskapsmangelen er for stor, hjelpen er for liten.
Dette vil Helsepartiet gjøre noe med dersom demokratiet gir oss styrke til valget i 2021.

Vi jobber med å forbedre vår politikk. Alle medlemmer av Helsepartiet kan komme med innspill. Send oss dine forslag på post@helsepartiet.no.


KRONISK SYKE, FIBROMYALGI-PASIENTER OG FASTLEGER

Fibromyalgi- en lite anerkjent sykdom som rammer 1000-vis av mennesker i dette landet

Fibromyalgi er et utbredt helseproblem som preges av vedvarende smerter. Smertene kan komme og gå, og de kan vandre rundt i kroppen. Mange med fibromyalgi kan også føle seg utmattet og ha søvnproblemer. Symptomene kan variere i intensitet og forverres ofte av stress.

Det finnes ingen kur mot fibromyalgi. De fleste kan lære seg måter å håndtere sykdommen og lindre plagene slik at de kan leve et godt liv, for noen helt uten symptomer.

Studier anslår at forekomsten av fibromyalgi i befolkningen er på rundt tre til fem prosent. Ca. 90 prosent av de som får fibromyalgi, er kvinner. De fleste er i alderen 40 til 60 år, men sykdommen kan også forekomme blant barn og unge.

Problemene alt for mange med fibromyalgi møter, er i førstelinjetjenesten- altså hos egen fastlege. Lidelsen omtales lite i fag/-lærebøker innen helsefagområdet, og dersom fastlegen mangler disse kunnskapene vanskeliggjøres diagnosestillelsen og henvisningen til videre
utredninger.

Helsepartiet vil:
• Arbeide for en kunnskap om fibromyalgi innen helsevesenet gjennom lærebøker, kurs og etterutdanning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *