LAR-pasienters rettigheter må beskyttes

Resolusjon vedtatt på Helsepartiets landsmøte 26 – 28 febaruar 2021

LAR-pasienters vern og behandling må styrkes


LAR (legemiddelassistert rehabilitering) for narkomane er ment å hjelpe rusavhengige til bedre liv. I mange ledd fremstår LAS som et dysfunksjonelt system. Pasienter opplever å bli ignorert, mistrodd og stemplet. Spesielt under koronapandemien, da helsekapasiteten ble satt på alvorlig prøve, opplevde mange LAR-pasienter at tilbudet forsvant over natten – en nedverdigende og uverdig behandling ved at de vilkårlig utsettes for sanksjonering og tvang. Maktasymmetrien i pasient-behandler-relasjonen kommer særlig tydelig frem innenfor rus og psykiatri. For disse pasienten er det lite som minner om hovedregelen i helseretten, samtykke, frivillighet og valgfrihet.

LAR-systemet har gått upåaktet hen i årevis, nesten uten kontroll og tilsyn. Av loven fremgår det at alle har rett til en individuell og konkret vurdering, mens i LAR må alle passe inn i retningslinjene. Dette er mulig brudd på grunnleggende lovgivning, og vil trolig bli juridisk utprøvd i nær fremtid.

Helsepartiet ser behovet for en kritisk gjennomgang av LAR-systemet og de prioriteringer rusavhengige utsettes for.

Helsepartiet vil:
* Styrke LAR-pasienters grunnleggende lovbeskyttede rettigheter
* Styrke pasientenes brukermedvirkning
* Beskytte legers rett til faglige vurderinger, så de ikke risikere å miste autorisasjon ved utskrivning av nødvendige medikamenter til LAR-pasienter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *