Lipødem – en diagnose som ikke finnes?

I Norge har du lovfestet rett til likeverdig behandling uansett hvor i landet du bor.
Men ikke om du har lipødem, ser det ut til.

Lipødem er en smertefull lidelse som nesten utelukkende rammer kvinner. Pasienten får store fettansamlinger symmetrisk i ben og eller armer.
Hun kan ikke slanke seg, for det virker ikke. Det finnes ingen andre virksomme behandlinger enn fettsuging.
Årsakene til lipødem er ukjent, men det kan være både arvelig, hormonelt , knyttet til betennelser og annet.

Lipødem kan bringe med seg store livsutfordringer som smerter, bevegelsesproblemer, betennelser (rosen), skam, mentale og seksuelle problemer og mye annet.
Det finnes svært liten kjennskap eller forståelse for lidelsen i Norge.
Faktisk er denne diagnosen ikke engang i bruk i Norge – til tross for at den er det i mange andre land.

Ved UNN i nord-Norge får man tilgang på behandling, mens pasienter ellers i Norge står uten tilbud. De må eventuelt betale av egne lommer for fettsuging.

Helsepartiet har vedtatt politikk for å løfte opp denne pasientgruppen. Kvinnelidelser er underprioritert i Norge og lipødempasienter behøver flere tiltak:
* Forskning og kunnskap
* Mye mer informasjon til leger og helsepersonell om lidelsen
* Tiltak som kvinnene behøver

Og at norske kvinner har krav på et likeverdig tilbud sier seg selv.

Se vår resolusjon om lipødem, vedtatt i 2019 her.

Helsepartiet deltok på Arendalsuken 2021 i debatt om lipødem. Les saken her.