Lokallag

Helsepartiet ble stiftet ved årsskifte 2016/2017 og er et veldig ungt parti. Det tar tid å bygge organisasjon men etter Fylkestings- og kommunestyrevalget i 2019 er det å stifte lokallag i hele Norge  prioritert. Vi har som mål å opprette lokallag i så mange norske kommuner som mulig frem mot Stortingsvalget i 2021. Ta kontakt med leder i ditt fylkeslag eller med Helsepartiet sentralt dersom du er interessert i å starte lokallag i din kommune

Nå har Helsepartiet følgende lokallag:

I Viken – kontakt fylkeslaget

I Oslo – kontakt fylkeslaget

I Vestfold og Telemark – kontakt fylkeslaget

  • Helsepartiet Tønsberg og Færder

I Agder – kontakt fylkeslaget

I Rogaland – kontakt fylkeslaget
Ingen lokallag ennå

Helsepartiet Innlandet – kontakt fylkeslaget

  • Helsepartiet Sør-Odal

Helsepartiet Vestland
Ingen lokallag ennå

Helsepartiet Møre  og Romsdal – kontakt fylkeslaget

Helsepartiet Trøndelag

Helsepartiet Nordland – kontakt fylkeslaget

Helsepartiet Troms og Finnmark er under stiftelse
Kontakt Helsepartiet Troms eller Helsepartiet Finnmark
Ingen lokallag ennå