Lymfødem

Lymfødem

Lymfødem er et relativt ukjent område for folk flest, også for helsefagfolk. Det finnes både primære (medfødte)og sekundære (oppstått etter sykdom, skader, operasjo- ner) lymfeødem. Felles for alle disse pasientene er at de trenger å få tilpasset kompresjonsplagg som strømper, bukse og lignende for å holde sine, til dels store, hevelser i sjakk og få et liv med best mulig livskvalitet.

Det er lange ventelister for å få hjelp hos fysioterapeut da det i dag ikke er mange nok som jobber med dette.

Fra 1. mars 2016 kom Helse Sør-Østs nye befaling: Endring i praksis for bestilling av kompresjonsplagg og pulsatorer for pasienter med lymfødem/lipødem. Det var ikke lengre anledning for behandlende fysioterapeut -med spesial-kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling- å søke om vedtak for kompresjonsplagg/pulsator hos Behandlingshjelpemidler. Etter denne datoen kreves utfylt skjema fra spesialisthelsetjenesten for å få utgiftene dekket. «Tildeling av behandlingshjelpemidler kan kun skje etter at behandlende lege i spesialisthelsetjenesten, eller lege med avtale med Helse Sør-Øst, har fylt ut og sendt skjema til Behandlingshjelpemidler»

I praksis betyr dette:

Det som behandlende fysioterapeut med spesialkompetanse tidligere kunne gjøre på en uke, fra utfylling av søknad til pasienten mottok vedtaket, tar nå gjerne flere måneder for nye lymfødempasienter. Dersom ved- kommende ikke har kontakt med spesialisthelsetjenesten er det lang ventetid for å få time hos spesialist. Og hvem er spesialist på lymfødem? Kun én som er kjent, og han job- ber på Aker sykehus. Én person kan umulig behandle alle søknader for pasienter som trenger kompresjonsplagg.
Leger som jobber i spesialisthelsetjenesten blir satt til å bruke enda mer tid på papirarbeid. Dette er i tillegg et arbeid som gjøres bedre og hurtigere av andre.
Fysioterapeuter med spesialkompetanse på dette feltet får ikke gjort jobben sin og pasientene lider unødig.

Helsepartiet vil:

Gjeninnføre retten for fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødem til å sende inn søknader til behandlingshjelpemidler ang. kompresjonsplagg / pulsator.
Gjeninnføre full refusjon på fysikalsk behandling for pasienter med lymfødem/ lipødem.
Jobbe for at fagfolk skal få arbeide med det de er utdannet til og slippe unødvendig dokumentasjon og papirarbeid.
Legge tilrette for at flere fysioterapeuter med interesse for feltet får mulighet til å spesialisere seg i komplett fysikalsk lymfødembehandling.

Forrige: Zoonoser
Neste: Kroniske sår

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Helsepartiet stortingsprogram for 2017-2021   Last ned