Har du lyst til å lære om plantebasert kosthold?

HePLa kommer på Helsekafeen


11. februar klokken 1800 Helsekafeen, Asylet Kafé, Grønland 28


HePLa er en forening for leger, ernæringsfysiologer, sykepleiere og andre utdannet innen helse og ernæring som jobber for å spre fagkunnskap om et plantebasert kosthold. Helsepartiet Oslo inviterer medlemmer og andre interesserte til å komme og lære mer om et sunnere og mer miljøvennlig kosthold og til å diskutere ernæringspolitikk og institusjonsmat. Vi tror dette blir en spennende kveld. Det blir innledning ved leder og pressekontakt i HePla, Tanja Kalchenko. Hun er overlege ved et sykehus i Oslo og er som privatperson brennende engasjert for et sunnere kosthold gjennom sitt arbeide i foreningen.

Livsbejaende kosthold

HePla jobber for å fremme et kosthold som øker dine muligheter for et sunnere og friskere liv. Et plantebasert kosthold er sunt, miljøvennlig og gjør det dessuten lettere å holde riktig vekt. Kom på Helsekafeen og lær mer om spennende nye smaksopplevelser. Du får informasjon, kunnskap, oppskrifter og veiledning som er fundamentert i seriøs forskning. Det blir som vanlig også rom for debatt på Helsekafeen etter innledningen. Bør vi satse mer på plantebasert kosthold via offentlige helsetjenester? Hvordan står det egentlig til med sykehus og institusjonsmaten i Norge? Er den helsefremmende? Hjelper den kroppen med restitusjon og å komme i balanse? Forebygger den livsstilssykdommer? Er det penger å spare bl.a ved at kostbar medikamentell behandling kan reduseres eller i noen tilfeller bli overflødig?

Plantebasert kost

Plantebasert kosthold har mange godt dokumenterte helsefordeler og kan bidra til å løse vår tids viktigste folkehelseutfordringer som hjerteinfarkt, slag, diabetes, overvekt og flere typer kreft – sykdommer som reduserer livskvalitet og tar mange liv for tidlig. I forhold til statens kostholdsråd gir plantebasert kosthold ytterliggere helsefordeler. HePLa mener derfor at plantebasert kosthold bør være førstevalget for alle som vil spise sunt.

Er ikke offentlige kostholdsråd nok?

HePla mener at de offisielle norske kostholdsrådene ikke utelukkende dreier seg om hva som er sunt, men at næringspolitiske forhold, kultur og tradisjoner også tillegges vekt. Samt at næringspolitiske forhold spiller en indirekte rolle, ved å påvirke nordmenns matforbruksmønster. I følge Nasjonalt råd for ernæring, tar kostholdsrådene «utgangspunkt i matvarer og en matkultur som er vanlig i Norge». Problemet er at matkultur ikke skapes i vakuum, men i stor grad er politisk styrt og er påvirket av matvareindustrien, politiske og økonomiske interesser. Kjøtt-, egg- og meieribransjens egne opplysningskontorer bruker over 100 millioner kroner per år på å fremme sine produkter gjennom indirekte, generisk reklame, i henhold til omsetningsloven fra 1936. Store summer brukes også på direkte reklame av disse produktene.  HePla ønsker derfor å jobbe for at hensynet til helse vektlegges i større grad når det gjelder kosthold.

Hva HePLa gjør HePLa Informerer om hvordan et plantebasert kosthold kan forebygge og være en del i behandling av sykdom, bl.a. ved å ha en database med nettressurser på sine nettsider, ved direkte kontakt og gjennom fagtidsskrifter HePLa opplyser om hvordan sette sammen et helsefremmende og næringsrikt kosthold. HePLa setter fokus på at store mengder mat fra dyr, spesielt bearbeidet kjøtt, øker risiko for kreft, hjerteinfarkt, diabetes, overvekt og andre sykdommer. Det henvises kun til pålitelige kilder: Kunnskapsoppsummeringer gjort av store anerkjente internasjonale fagpaneler, forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter, oversiktsartikler, lærebøker i ernæringsfysiologi og medisin, samt andre anerkjente kilder. På HePLas nettsider www.hepla.no, holdes du løpende oppdatert på forskning, kostholdsråd og annen informasjon rundt plantebasert kosthold. Vi gleder oss til spennende ny kunnskap om plantebasert kost og en god diskusjon om norske kostholdsråd på Helsekafeen 11. februar klokken 1800-2000. Vi har eget lokale med inngang direkte fra bakgården – innerst til venstre. Inne i «Grotten» som vi kaller det er det bål i peisen og lun og god stemning med muligheter for god mat og drikke. Helsekafeen er åpen hver søndag. Det er forskjellige temaer hver gang. Følg gjerne med på Facebook og se hva som skjer når.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *