Maggis i Hong Kong

Maggie´s til kreftpasienter og pårørende

RESOLUSJON NR. 1 VEDTATT PÅ HELSEPARTIETS LANDSMØTE 26-27 MAI 2018 Den britiske stiftelsen Maggie ́s har gjennom fem år tilbudt toppkvalitetstjenesten Maggie ́s, gratis til flere norske sykehus. Tjenesten er gratis for både staten, pasienter og pårørende. Alt stiftelsen behøver er å låne en tomt å bygge på. Gjennom fem års arbeid har norske helsemyndigheter ikke klart å legge til rette for dette. Ved et Maggie senter kan kreftrammede og pårørende få gratis hjelp og rådgivning innen psykologi, fysioterapi, sosionomtjenester, ernæring, fysisk aktivitet, familie- og parterapi, med mer ved dyktige fagpersoner. Magggie ́s er en donasjonsbasert stiftelse med flere titalls avdelinger bla i England, Skottland, Wales og Hong Kong. Flere land er i ferd med å åpne Maggie ́s-sentre. I Norge har prosessen vært særdeles problematisk, der tomer er blitt lovet og trukket tilbake, avtaler inngått og reversert. Etableringen av Maggie ́s har blitt enstemmig støttet i Stortingets helse og omsorgskomite, det har fått sin egen merknad i budsjettet både i 2017 og 2018, i regjeringserklæringen, av Oslo Kommune, og opprettelse av senteret støttes av Gyn-kreftforeningen, Brystkreftforeningen, Pårørendealliansen m fl. Kreftforeningen sentralt derimot, har ennå ikke utalt seg offentlig. I Storbritannia arbeider den engelske kreftforeningen og Maggie ́s tett for i fellesskap å yte best mulig støtte til alle som er rammet av kreft. Pasientens beste skal alltid være i fokus. Vi er alle forskjellige og har individuelle behov og interesser. Varierte tilbud er derfor viktig når sykdommen rammer, og norsk offentlig helsetjeneste har ikke ressurser til å ta seg av en del grunnleggende pasientbehov. Antallet norske kreftpasienter vil øke sterkt. Regjeringen ønsker mer hjemmebasert kreftomsorg. Begge deler vil Maggie ́s støtte opp under – helt gratis. Det er viktig at regjeringen tar imot og aktivt støtte dette tilbudet. Pasientene og pårørende trenger hjelpen. Helsepartiet vil:

  • Insistere på at vedtaket i helse- og omsorgskomiteen blir fulgt opp aktivt og forpliktende av helseministeren, slik at han instruerer helseforetakene om snarlig igangsettelse av Maggie ́s i Norge.
  • Understreke viktigheten for pasienters og pårørendes livskvalitet at Maggie ́s-hjelpen kommer så raskt som mulig. Kreftforeningens Vardesentre dekker ikke de tilbudene Maggie ́s tilbyr.

Last ned PDF med resolusjonen «Maggie´s til kreftpasienter og pårørende Her finner du alle våre vedtatte resolusjoner fra landsmøte i 2018 Dette er Helsepartiets politikk


Mer om Maggies

Stiftelsen Maggie’s i Norge er veldedig stiftelse som vil etablere omsorgssentre for kreftrammede og deres pårørende i de største byene i Norge. Sentrene skal bygges etter mønster fra Maggie’s Cancer Caring Centres, som siden 1996 er etablert i Skottland, England og Hongkong. Et Maggie’s-senter er et sted der alle som er rammet av kreft, direkte eller indirekte, er velkommen uten avtale. Det er et eget hus, bygget i tilknytning til et sykehus som tilbyr kreftbehandling. Når man kommer inn, føles det som man kommer hjem til gode venner. Det gis ingen form for medisinsk behandling, men man kan møte kreftomsorgsspesialister, ernæringsfysiologer, psykologer og andre som kan gjøre det lettere å leve med kreft. På senteret kan man snakke med andre i samme situasjon, eller bare slappe av på terrassen eller ved peisen. Les mer på Maggies.no

Dette er kreftsenteret Norge trengerMaggies dette er kreftsenteret Norge trenger - Helsepolitikere er enstemmige

TV2 – 3. mars 2017 LONDON (TV 2): Helse- og omsorgskomiteen er enstemmig enige om at det britiske kreftsenteret Maggies skal etableres i Norge, og mener det er «førstemann til mølla» for norske sykehus. Dette er kreftsenteret Norge trenger 

One thought on “Maggie´s til kreftpasienter og pårørende

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *