Medmenneskelig hjelp til livsavslutning for de ytterst få

Det er brutalt når livet går mot slutten. Noen ytterst få pasienter er krystallklare, men har et sterkt ønske om å slippe å gå den siste, lidelsesfulle veien mot døden. I dag er det tillat å få hjelp til livsavslutning, men ikke i Norge. Pasienter med ressurser reiser til Sveits. Andre må lide seg gjennom. Helsepartiet finner dette uetisk og illojalt mot våre aller sykeste.

Ingen tar lett på et slikt valg. Dette er hentet fra vårt stortingsprogram 2021-2025, kapittel 8 «Den tredje alder».

En verdig avslutning i livets siste fase

Helsepartiet vil åpne for juridiske og medisinske utredninger, slik at også norske helsetjenester skal ha et tilbud med mulighet for legemiddel-assistert livsavslutning, under svært strenge kriterier.

Blant betingelsene må være at sykdommen/tilstanden er dødelig, smertefull og uhelbredelig. Pasientens valg må uten tvil være tatt på selvstendig grunnlag og ved tilregnelighet.

Legemiddelassistert livsavslutning må kun foretas av høyt kvalifisert helsepersonell ved et lite antall klinikker.

Helsepartiet vil:

  • åpne for nødvendige forarbeider/utredninger med mål om at norske pasienter skal få tilgang til legemiddelassistert livsavslutning i Norge, under svært strenge kriterier og betalt av det offentlige helsevesen.