Mennesker med funksjonsnedsettelser

Mennesker med funksjonsnedsettelser Bedre muligheter i samfunnet for alle Helsepartiet har to programmer: Prinsipprogrammet og stortingsvalgprogram for 2017-2021.  Disse programmene til sammen utgjør Helsepartietets politikk. På denne siden har vi samlet politikk fra begge programmene som er av spesiell interesse for mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk og alvorlig sykdom og deres familier. Mennesker med funksjonsnedsettelser Hentet … Fortsett å lese Mennesker med funksjonsnedsettelser