Mishandlede dyr får ny sjanse

De aller svakeste har fått gjennomslag: Eiere som har mishandlet dyrene sine skal ikke lenger få bestemme over dyrets videre skjebne.

Når dyr blir grovt mishandlet av eieren, kan Mattilsynet fatte vedtak og ta med seg dyret. Med den såkalte avlivningsparagrafen i dyrevelferdsloven, har dyremishandleren hatt rett til å bestemme om dyret så skal avlives. Dyrevernalliansen og andre dyrevernorganisasjoner har arbeidet i flere år for å få en slutt på dette, og i forrige uke kom beskjeden om at paragrafen endres.

Dyrs egenverdi

Før 2010 var det slik at Mattilsynet selv kunne avgjøre om mishandlede dyr skulle avlives eller få en ny sjanse hos nye, trygge eiere. Nå blir altså loven endelig endret tilbake til dette av Stortinget, etter forslag fra Landbruks- og Matdepartementet under FrPs ledelse.

– Dette er prinsipielt viktig; mishandleren skal ikke få bestemme over liv og død for sitt offer. Vi i Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, og derfor har vi engasjert oss for å få endret bestemmelsen. Dyr som har blitt grovt vanskjøttet eller mishandlet fortjener å få leve videre, sier jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Kan omplasseres

Dyrevernalliansen har arbeidet politisk for å endre dyrevelferdsloven, og samlet bred faglig og politisk støtte. Også Mattilsynet har bedt om at avlivningsparagrafen endres. Når lovendringen trer i kraft, vil Mattilsynet stå fritt til å omplassere dyrene, for eksempel gjennom frivillige foreninger. Mattilsynet vil ta vurderingen på om dyret er mulig å omplassere rent helsemessig, og om det finnes en god familie som kan gi dyret et trygt liv.

– Det er så mange gode hjem der ute! For oss i Dyrevernalliansen er det utrolig gledelig å vite at dyr som har opplevd ufattelige lidelser, nå kan få leve siste del av livet sitt i trygghet, sier Kleveland.

Kilde: Dyrevernalliansen

Legg igjen en kommentar