Nakke- og kjeveskadde

Fra Helsepartiets stortingsprogram 2017 -2021 og fortsatt gjeldende politikk:


Mange nakke- og kjeveskadde opplever å bli mistrodd,
feildiagnostisert og, i mange tilfeller, feilbehandlet i norsk
helsevesen. De forteller om en tilværelse som kasteball
mellom lege og sykehus, før de blir overlatt til seg selv
med kraftige, kroniske smerter som tvinger dem, kanskje
unødvendig, ut av arbeidslivet. Noen blir også helseflyktninger. Nakke- og kjeveskadde må få et bedre helsetilbud
i Norge.
Helsepartiet vil:
• Investere og etablere åpen MR-maskin for adekvat
diagnostikk.
• Øke kompetansen på området.
• Ha mer fokus på forskning.