Nedgang i livsstil-dødsfall

Færre dør av livsstilssykdommer i Norge, viser nye tall. Det er ikke dermed sikkert at vi er blitt friskere, mener friluftsorganisasjon. 

Torsdag la Folkehelseinstituttet frem tall som viser at det er en nedgang i dødsfall forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer – også kalt livstilssykdommer. Årsaken er først og fremst nedgangen i dødsfall ved kreft og hjerte-karsykdommer.

– En nedgang på 18 % fra 2010 til 2015 er svært gledelig. Men i samme periode økte helsekostnadene i Norge med over 80 milliarder, eller 35 % til 311 milliarder, påpeker Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv – og viser til tall fra SSB.

 

Helseforskjellene øker

Det at færre dør, er ikke nødvendigvis et tegn på at nordmenn er veldig mye friskere, men at vi også er blitt flinkere til å behandle, mener Heimdal.

– Vi har også sett tegn i perioden på at helseforskjeller øker i befolkningen. Siste tall kan også tyde på at aktiviteten på nytt er på vei ned i befolkningen, og at fedme øker vesentlig, sier generalsekretæren i paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner.

– Vi gleder oss over at flere mennesker lever lenger på tross av alvorlig sykdom. Men vi må ikke glemme at den egentlige kampen handler om å holde folk friske, og det å snu den kraftige veksten i helsekostnader. Bare de neste fire år venter vi en akkumulert kostnadsvekst på 170 milliarder. Dette er ikke bærekraftig over tid. Skal vi få løst problemene trengs et tverrpolitisk forlik om å prioritere forebygging og folkehelse i årene fremover, understreker Lasse Heimdal.

Kilde: Norsk Friluft

Legg igjen en kommentar