Nei til MVA på alternativ behandling

Den 3. desember hadde regionsavisen Romerikes blad en sterk artikkel om angstrammede Kjersti Almåsvold som fant støtte og hjelp i alternative helsehjelp. Det er ikke akseptabelt at regjeringen nå vil gjøre hjelpen dyrere ved å legge på merverdiavgift.

I 2019 svarte 37% av befolkningen at de hadde fått alternativ behandling hos en utøver, brukt urtemedisiner og/ eller brukt selvhjelpsteknikker. Folk betaler ikke for helsetjenester uten å ha behov for det. Dessverre tilbyr ikke den offentlig finansierte skolemedisinen behandlinger som hjelper for alle.

Mange med kroniske sykdommer og smerter, som pasienter med muskel- og skjelettlidelser, erfarer at de har stor nytte av behandling hos alternative terapeuter. Det samme med folk som sliter med angst, bekymringer og andre psykiske utfordringer, som Kjersti Almåsvold fortalte. Undertegnede har selv hatt stor nytte av blant annnet kraniosakralterapi, rosenterapi og pH-balanse i rehabilitering etter kreft.

Mennesker med smerter og kroniske lidelser er ofte uføre og har reduserte inntekter. Det er høyst urimelig at disse menneskene skal belastes med merverdiavgift når de i realiteten ikke får et nyttig behandlingstilbud i det offentlige helsevesenet fordi kapasiteten er for liten, diagnoser er vanskelig å stille eller fordi hjelpen ikke finnes i Norge og utenlandshjelp er blitt gjort nærmest umulig for norske pasienter etter lovendring 19.12.2019.

Det er viktig å understreke at en friskest mulig befolkning gir bedre livskvalitet, bedre arbeidsevne og bedre økonomi for hele samfunnet. Regjeringen burde investere i helse, fremfor å kutte i tilgjengeligheten. Ved innføring av MVA blir mange fratatt muligheten til å få nødvendig helsehjelp.

Det er påfallende at regjeringen 22. juni i år fremmet «Forslag om merverdiavgiftsplikt på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling» med høringsfrist 3. august. Det er grunn til å spørre hvorfor regjeringen valgte å sidestille alternativ medisin med kosmetisk kirurgi. Disse to har lite til felles.

I tillegg er det oppsiktsvekkende at regjeringen gjennomførte en høring i løpet av juli, altså midt i sommerferien. Dette ligner et forsøk på å unngå oppmerksomhet om innføringen av merverdiavgift.

Ordningen med fritak av merverdiavgift for alternativ medisin har medført at alternative terapeuter har vært registrert i «Registeret for utøvere av alternativ behandling». Å fjerne denne koblingen vil svekke pasientsikkerheten og kvaliteten på den alternative behandlingen. 

Helsepartiet mener at konsekvensene av dette høyst sannsynlig vil være negative for mange pasienter med presset økonomi og for alternativbehandlere som ønsker hjelpe. Nå vil etterspørselen minke.

Å pålegge befolkningen økte helsekostnader mens det mangler behandlingstilbud i det offentlige helsevesenet, er dårlig forvaltning fordi befolkningen arbeidsevne utgjør nesten 80% av landets nasjonalformue. En friskest mulig befolkning tjener oss alle.
En av regjeringens viktigste oppgaver er å bidra til en friskest mulig befolkning. Konsekvensene av truet helse har vi sett tydelig gjennom koronapandemien; uhelse koster enormt. Helse er den viktigste ressursen for gode liv og gode samfunn.

Helsepartiet vedtok derfor 5. sept 2020, på ekstraordinært landsmøte på Lillestrøm, at alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og behandling må være fritatt for MVA også i fremtiden.

Lise Askvik
Leder Helsepartiet  

Saken bak betalingsmur: https://www.rb.no/nei-til-mva-pa-alternativ-behandling/o/5-43-1480592?session=40d3693d-c59c-479e-83ca-bc81c39863df

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *