Ni partier gikk til valg på å redde Ullevål sykehus i Oslo

Sammen mot Høyre og Arbeiderpartiet

6. august ble det arrangert pressekonferanse på Christiania Café like ved Stortinget. Leder i Helsepartiet Oslo, Lene Haug hadde tatt initiativet til et uvanlig møte.


Foto: Anne-Beth Moslet og Lise Askvik


Det var tidlig i valgkampen, knapt så folk hadde begynt å tenke på noe annet enn ferie. Bakrommet var fullt av Oslopolitikere og pressefolk. Partier så forskjellige som MDG, Bompengepartiet (FNB), Fremskrittspartiet, Rødt, SV, Senterpartiet, Krf, Venstre og Helsepartiet hadde funnet sammen for å komme med en felles uttalelse.

Felles uttalelse fra 8 partier om å stoppe sykehusplanene på Gaustad og kreve en ful utredning av Ullevål

Ja til Ullevål – nei til Gaustad

Det var ganske stor spenning i rommet da Helsepartiets leder, Lise Askvik åpnet møtet og uttalelsen ble delt ut til alle i rommet. Meningsmålingene tydet på at Arbeiderpartiet og Høyre, partiene som har støttet Helse Sør-Øst og Bent Høies planer om å legge ned Ullevål sykehus ikke lengre ville ha flertall sammen etter valget. Alle de ni partiene gikk til valg med løfter om å stoppe den planlagte nedleggelsen av Ullevål og kreve en skikkelig utredning av et alternativ.


NOEN PRESSEKLIPP:                          


En etter en gikk representantene for hvert av partiene opp og forsikret at de ville stoppe planene om å bygge et stort nytt sykehus på inngangspartiet for dagens Rikshospital. Se livestream fra pressekonferansen her. Fasiten etter valget ble 32 for Ullevål og 27 for Helse Sør-Øst planer Meningsmålingene slo til og Høyre og Arbeiderpartiet her ikke lengre flertall i Oslo. For tiden pågår det heftige forhandlinger for å danne nytt byråd. Det stilles ultimatum fra noen partier – fra andre ikke. Og det er knyttet spenning til hvorvidt alle partiene vil holde valgløftene sine. Oslovalget ble i skyggen av bompengedebattene i NRK faktisk et skikkelig sykehusvalg. I stort grad takket være lille Helsepartiet. Det er vi veldig stolte av. Saken er ikke vunnet, Ullevål er ikke reddet, men nå i høst er det faktisk en reell mulighet at det blir satt en stopper eller i hvert fall brems for Helse Sør-Østs planer.

Nedenfor er uttalelsen fra de ni partiene


Helse Sør-Østs vedtak om å legge ned Ullevål sykehus må stanses – Stortinget må gripe inn – Det nye Oslo bystyre må si nei til reguleringsplanene på Gaustad Felles uttalelse fra Oslo-partiene Rødt, Senterpartiet, Helsepartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti Våre partier er svært bekymret for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud dersom Helse Sør-Østs vedtak blir videreført. Ifølge vedtaket skal Ullevål sykehus nedlegges og tomta selges. Dette Norges største og viktigste akuttsykehus er ment erstattet av nytt regionsykehus på Gaustad/Rikshospitalet og nytt lokalsykehus på Aker. Alle Oslo-partiene er alle enige om at bygging av nytt lokalsykehus på Aker må komme i gang så raskt som mulig, slik at groruddalsbydelene igjen kan samles på lokalsykehuset sitt innenfor Oslos grenser. Den nye storbylegevakta som skal stå ferdig på Aker i 2023, er også avhengig av at nye Aker sykehus kommer på plass snarest. Våre partier sier derimot kraftig neitil nedlegging av Norges største og viktigste akuttsykehus, Ullevål sykehus. Det planlagte nybygget på Gaustad vil ikke gi nok kapasitet for Oslos økende og aldrende befolkning. Tomta på Gaustad er uhensiktsmessig, for liten, og den vil gi altfor kompakt og høy bygningsmasse. Utbygningen blir svært kostbar. Ullevåltomta er på sin side ferdigregulert for sykehusformål. Den er stor og flat, og med plass for utbygging. Tillitsvalgtes organisasjoner og fagmiljøene ved Oslo universitetssykehus har hele tiden vært imot disse planene. De er lei av å ikke bli hørt, og de ønsker en reell utredning av fornying og utbygging av Ullevål sykehus som alternativ til Gaustad. Nedlegging av Ullevål sykehus har blitt besluttet i lukkede rom, nærmest uten kvalitetssikring og offentlig debatt. Premissene for Norges største sykehusutbygging er altfor viktig til å i praksis bli avgjort i et lukket foretaksmøte. Helse Sør-Øst har nå søkt om lån med ramme på 27 milliarder over neste års statsbudsjett for å gå videre med sitt prosjekt. Dette må godkjennes av Stortinget til høsten på statsbudsjettet for 2020. Våre partier vil jobbe for å mobilisere et flertall på Stortinget mot den delen av lånesøknaden som skal gå til nybygg på Gaustad. Reguleringsplanene for nytt regionsykehus på Gaustad vil bli behandlet av Oslo bystyre i kommende periode. Disse planene bør det nye bystyret gå mot. Det er viktig at innbyggerne i Oslo kjenner sin besøkelsestid og stemmer på et parti som vil fornye og bygge ut Ullevål sykehus kombinert med nytt lokalsykehus på Aker. Samtidig vil bystyret gi et tydelig signal til politikerne på Stortinget om at et nytt sykehus på Gaustad ikke er ønsket av beboerne i hovedstaden. Våre partier står bak denne felles uttalelsen fordi vi vil arbeide for:

  • gode offentlig sykehus med nok kapasitet for hele Oslos befolkning
  • å beholde et godt akuttsykehus som tar imot traumepasienter fra hele Sør-Norge
  • at Stortinget prioritere gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen
  • at Stortinget setter Gaustad-planene på vent inntil Ullevål-alternativet er skikkelig utredet
  • at Oslo bystyre stopper reguleringsplanene for nytt regionssykehus på Gaustad

 

One thought on “Ni partier gikk til valg på å redde Ullevål sykehus i Oslo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *