Helsepartiets mål: Norge skal ha Europas beste helsevesen!

Helsepartiets mål: Norge skal ha Europas beste helsevesen!

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021 – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Helsepolitikk er ikke en sak, men et mylder av ulike og viktige saker. Fra store strukturdebatter om sykehus, til timebestilling hos fastlegen. Fra fysisk aktivitet i skolen, til godkjenning av nye medisiner. Fra bemanning på sykehjem til legevakt i den minste bygd.

Siden hastevedtaket om foretaksreformen i 2001 (skapt av Ap, vedtatt med støtte fra H og Frp) har norsk helsevesen strammet livreima i behandlingsleddene. Samtidig som veksten i helsedirektørstillinger er mer enn tjuedoblet. På grunn av denne innstrammingen, «velter det nå ut» både over og under, for befolkningens behov for helse- tjenester forsvinner ikke; de manifesterer seg tvert imot i stadig flere lidende mennesker, fortvilede pårørende og dypt frustrerte helseansatte.

Norge er et av verdens rikeste land, vi har en liten befolkning og alle muligheter til å få Europas beste helse- og omsorgstjenester. DET er Helsepartiets mål.

Nå har vi fått nok av hodeløs sparing i pasientpleien og uvettig vekst i byråkrati og administrasjon!

Forrige: Helsepartiets hovedsaker kort fortalt
Neste: Sammendrag av hovedpunktene fra Helsepartiets prinsipprogram