Helsepartiets mål: Norge skal ha Europas beste helsevesen!

Helsepolitikk er ikke en sak, men et mylder av ulike og viktige saker. Fra store strukturdebatter om sykehus, til timebestilling hos fastlegen. Fra fysisk aktivitet i skolen, til godkjenning av nye medisiner. Fra bemanning på sykehjem til legevakt i den minste bygd.

Siden hastevedtaket om foretaksreformen i 2001 (skapt av Ap, vedtatt med støtte fra H og Frp) har norsk helsevesen strammet livreima i behandlingsleddene. Samtidig som veksten i helsedirektørstillinger er mer enn tjuedoblet. På grunn av denne innstrammingen, «velter det nå ut» både over og under, for befolkningens behov for helse- tjenester forsvinner ikke; de manifesterer seg tvert imot i stadig flere lidende mennesker, fortvilede pårørende og dypt frustrerte helseansatte.

Norge er et av verdens rikeste land, vi har en liten befolkning og alle muligheter til å få Europas beste helse- og omsorgstjenester. DET er Helsepartiets mål.

Nå har vi fått nok av hodeløs sparing i pasientpleien og uvettig vekst i byråkrati og administrasjon!