Nyheter

PROGRAMKOMITÉEN:

Arbeidet med Helsepartiets stortingsprogram for 2021-2025 Det er landsmøtet 26. og 27. februar 2021 som skal vedta det endelig stortingsprogrammet som Helsepartiet går til valg på i 2021. Landsmøtet 6. juni valgte programkomiteen som består av Erik Hexeberg, Soen Eng Yap, Pål Frydenlund, Lene Haug og Lise Askvik. Komiteen konstituerte seg rett etter landsmøtet med […]

Les mer

Velkommen til ekstraordinært landsmøte i Helsepartiet 5. september

Alle medlemmer inviteres til å delta på vårt ekstraordinære landsmøte 5. september. Møtet avholdes i Røde Kors-huset Lillestrøm, Skedsmogata 3c og på Teams.Landsmøtet starter kl. 1000 presis og registreringen starter kl. 0900. PÅMELDING VIA SKJEMAET NEDENFOR ER OBLIGATORISK.https://helsepartiet.wufoo.com/forms/m1lebz71al524n/ Det er begrenset med plass i salen i Lillestrøm av hensyn til smittevern, men ubegrenset med plass […]

Les mer

Helsepartiet farget Arendal oransje

Arendalsuken 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien. Likevel farget Helsepartiet byen oransje med mange oppmøtte medlemmer i oransje, valgvogna Lille Molte, flyers, debatter, utendørs kostholdsmøte med legene Hexeberg og med oransje Helsepartiet-munnbind som vi har sydd selv. Et tjuetalls Helseparti-medlemmer deltok under våre korona-distanserte markeringer, og vi møtte mange, hyggelige velgere, media og partiledere […]

Les mer

Resolusjon 15: Samordne pasientreiser og kollektivtilbudet

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Resolusjon 15Samordne pasientreiser og kollektivtilbudet Forslagsstiller Helsepartiet Vanylven I heile distrikts Norge slit personar, yngre og gamle med et stadig dårlegare kollektivtilbod, og nedlegging av bussruter. Dette går spesielt ut over dei som ikkje har eigen bil, eller familie som kan stille opp å køyre til […]

Les mer

Resolusjon 14: Rett på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue i helsesaker

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Forslagsstiller Erna Marie Storenes Rettsikkerheten for enkelte personer og pasientgrupper med behov for helsehjelp eller erstatning blir ikke tilstrekkelig ivaretatt i dag. Saksbehandlingen ivaretar i liten grad den enkeltes behov i møte med sakkyndiges uttalelser der hvor disse kommer til en annen konklusjon. Pasientombudene kan være […]

Les mer

Resolusjon 13: Forståelse for og behandling av avhengighet

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Forslagsstillere: Bente Josefsen Helsedirektoratets og WHOs definisjon av «avhengighet» relaterer seg i hovedsak til bruk av alkohol, narkotiske stoffer, legemidler og nikotin. Begge instanser anser disse avhengighetene som diagnoser i klassifiseringssystemet ICD -10 (om dødsårsaker, i tiende versjon). Forskning viser at avhengighet også av andre, lovlige […]

Les mer

Resolusjon 12: Større frihet i foreldrepermisjonen

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Resolusjon 12Større frihet i foreldrepermisjonen Forslagsstillere: Helsepartiet Arendal Det er pr i dag lovfestet at far skal ha 15 uker permisjon og mor skal ha 15 uker permisjon ved fødsel. Helsepartiet mener det er ønskelig med lovfestet permisjon for far, men ikke så mange uker som […]

Les mer

Resolusjon 11: NAV-skandalen sett fra brukernes side

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6.juni 2020 Forslagsstillere: Helsepartiet Arendal NAV-skandalen handler som kjent om at et ukjent og stadig stigende antall trygdemottakere er straffet for å ha mottatt trygdeytelser mens de oppholdt seg i utlandet. Denne avstraffelsen er urettmessig, ikke fordi den er i strid med norsk lov, men fordi den er i […]

Les mer

Resolusjon 6: Norge må overholde internasjonale lover avtaler og forpliktelser og slutte å prøve å vri seg unna alt som koster penger

Resolusjonen ble vedtatt på Helsepartiets landsmøte 6. juni 2020 Forslagsstillere: Helsepartiets Arbeidsutvalg Norge har forpliktet seg til en rekke internasjonale avtaler – den viktigste er EØS-avtalen og som de fleste har fått med seg står lovene der over Norges, med unntak av Grunnloven. Viktig er også Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som vi er knyttet til […]

Les mer