Flere fødes utenfor sykehus

Hvert år fødes 400 barn utenfor sykehus. Dødeligheten for disse barna er over dobbelt så høy som for dem som fødes på sykehus. Det viser ny forskning fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. De kommer til verden i ambulanser, privatbiler og taxier på vei til sykehus. Eller hjemme på badegulvet. Norge har 50 fødeinstitusjoner, men 9% av … Les mer

55 prosent av verdens befolkning har ingen sosial sikkerhet

Trygd og andre former for sosial sikkerhet er en menneskerettighet. Men sosiale sikkerhetsordninger er likevel ikke en realitet for flertallet av verdens befolkning, viser en ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen. 29. november publiserte FNs arbeidsorganisasjon ILO en ny rapport om den rollen sosial sikkerhet (social protection) spiller for å nå FNs bærekraftsmål. Rapporten gir … Les mer

Ny debattbok «Ny helsepolitikk – det finnes løsninger» av HTA

Debattboken, redigert av Heidi Haukelien og Torgeir Bruun Wyller, utgis av Dreyers forlag i samarbeid med Helsetjenesteaksjonen. 25 eksperter fra helsefag, juss, økonomi, samfunnsfag og forvaltning viser at det finnes alternativer til dagens helsepolitikk. De analyserer tendensene og drivkreftene i dagens helsepolitikk, og munner ut i helt konkrete forslag til endringer som politikerne kunne ha … Les mer