Nedgang i livsstil-dødsfall

Færre dør av livsstilssykdommer i Norge, viser nye tall. Det er ikke dermed sikkert at vi er blitt friskere, mener friluftsorganisasjon.  Torsdag la Folkehelseinstituttet frem tall som viser at det er en nedgang i dødsfall forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer – også kalt livstilssykdommer. Årsaken er først og fremst nedgangen i dødsfall ved kreft og hjerte-karsykdommer. … Les mer

Snakk sant om bostøtten Høie

Lise Askvik i Dagsavisen Nye Meninger

I Stavanger Aftenblad 8. august hevder Aleksander Stokkebø (Høyre) at «Høyre i regjering har sikret en mer rettferdig bostøtte». Han sier videre: «De som trenger bostøtte får en støtte tilpasset sin økonomiske situasjon, (…) Dermed har vi tettet et hull i det sosiale sikkerhetsnettet, slik at færre faller utenfor, og flere løftes opp.»

Hvordan kan det da ha seg at 24.143 færre husstander mottok bostøtte i juni 2017 enn i juni 2015?