Helse er ikke en sak, men grunnmuren

Asbjørn Wahl skriver i Dagsavisen Helsepartiet har en utmerket helsepolitikk, men at det er et sektorparti.
Lise Askvik og nestleder Lene Haug gir svar på tiltale.
Helse er ikke en sak, helse er selve grunnmuren. Selv før vi blir født er vi avhengige av gode helsetjenester. Helsepolitikken griper inn i alle samfunnsområder fra skole og veier, til kultur og miljø. Helsebarometeret for 2017 viser også at helse er den viktigste saken og at folket ønsker en høyere prioritering av helsesektoren.