2020 Resolusjon 5: Barn i sykdom og krise kan ikke vente på byråkratiet

Forslagsstiller: Helene Spro Pleiepenger er en ytelse som gis til foreldre når de i en periode må ivareta sykt barn på heltid. Ytelsen er en kompensasjon for tapt inntekt. Ytelsen betales av NAV etter legeerklæring fra sykehuslege.   Ved akutt sykdom som krever medisinsk behandling, går dette automatisk; behandlende lege skriver erklæringen umiddelbart. Når barnet … Les mer

Nytt sentralstyre i Helsepartiet

Helsepartiets sentralstyre består til enhver tid av leder og nestledere i Helsepartiets sentralorganisasjon og leder av Helsepartiet Ung. Åtte landsmøtevalgte medlemmer og medlemmer valgt fra de ulike fylkene. Etter landsmøtet 2020 bekles disse rollene av: leder Lise Askvik nestleder Lene Haug nestleder Erik Hexeberg Leder av Helsepartiet Ung Rebecca Bruusgaard-Orning (uforandret, ikke på valg) Direktevalgte … Les mer

Dr. Erik Hexeberg valgt til andre nestleder

Helsepartiets digitale landsmøte 6. juni 2020: Dr. Erik Hexeberg valgt til andre nestleder Under Helsepartiets fjerde landsmøte 6. juni ble dr. Erik Hexeberg valgt inn som partiets andre nestleder. Erik Hexeberg er kjent for mange som kostholdslegen som, sammen med sin kone dr. Sofie Hexeberg, har løftet frem det sunne, individuelt tilpassede kostholdet gjennom sine … Les mer

Pressemelding: Helsepartiet protesterer mot helse og sykehusplan uten et ord om pandemi og smittevern

12. mai protesterer Helsepartiet mot planen om å vedta en ny nasjonal helse og sykehusplan som har med et eneste ord om smitte, smittevern, pandemi og epidemi. Vi kan nesten ikke tro at Stortinget planlegger nettopp dette, og har sendt brev til alle stortingsrepresentantene og bedt dem gå inn for utsette vedtaket. Vi demonstrerer også sammen med Bunadsgeriljaen kl. 14 for at Kristiansund skal få beholde fødeavdelingen og mot en smålig innstramming i ordningen for pasientskadeerstatning.

Kampanje for helsesaken

Ingen andre partier har helse som sin soleklare førsteprioritet – kun Helsepartiet. Derfor er Helsepartiets arbeid viktigere enn noen gang. Koronapandemien har avslørt store mangler på smittevernutstyr i hjemmetjenestene. Dødsfallene øker i sykehjemmene våre, og det er her innsatsen nå må økes. Bli med oss å dele illustrasjoner med korte slagord for å øke bevisstheten … Les mer

Digitalt sentralstyremøte i Helsepartiet 4. mai 2020

Mandag 4. mai møtes Helsepartiets stentralstyre på digital plattform for første gang. Hittil har vi alltid møttes ansikt til ansikt, men på grunn av koronapandemiens begrensede muligheter til å møtes fysisk, blir mandagens møte for første gang heldigitalt. De siste månedene har tvunget oss til å lære oss nye, tekniske hjelpemidler, så vi håper alle kommer … Les mer