Nyheter

La dødssyke mennesker få håp

Det er svært krevende å være kroniker, langtidssyk eller dødssyk. For en del pasienter finnes utprøvende behandlinger, men den norske stat er svært tilbakeholdende med å finansiere og tilrettelegge for dette. Argumentene er økonomiske og etiske. Har våre myndigheter rett til å overprøve avgjørelsen fra pasienten selv, om han eller hun ønsker å forsøke nye […]

Les mer

Helsepartiet aksepterer ikke at Beslutningsforum nekter norske pasienter nødvendig helsehjelp

I Norge har vi en særmodell der fire direktører har fått alt ansvar for å avgjøre om nye metoder og medikamenter skal inn i norsk helsevesen. Etter som de fire også sitter på økonomiansvaret er det deres jobb å holde utgiftene lave. Resultatet er at norske pasienter må vente mye lengre enn de fleste pasienter i våre naboland, som er mye mer velvillige til å ta i bruk nye medikamenter. Helsepartiet aksepterer ikke denne inhumane, økonomifikserte og uetiske måten å nekte syke mennesker nødvendig helsehjelp.

Les mer

Helsepartiet løfter gjemte og glemte pasientgrupper

Det finnes flere titusener av diagnoser i sykdommenes, syndromenes og lidelsenses verden.
Helsepartiet kan ikke løfte opp hver enkelt, men vi har valgt å sette spesielt fokus på noen av de mest utsatte gruppene som ingen andre går i ilden for.

Les mer

Helsesektorens egen NAV-skandale?

Helsepartiet ser med stor uro på hvordan Stortinget, med regjeringen som initiativtakere, har krympet pasienters rett til helsehjelp – både i Norge og utenlands. Vi har vært i møte med ESA i Brüssel om saken og Norge blir nå stevnet for brudd på EØS-reglene. Å nekte egen befolkning tilgang til helsehjelp er både lovbrudd og […]

Les mer

Frist for utredning og rett til hjelp

Når norske pasienter ikke blir utredet raskt nok, fordi lidelsene er uklare og helsefaget ikke har nødvendig kunnskap, hender det at pasienter faller mellom flere frister. Slik mister folk med store utfordringer den hjelpen de har krav på. Slike fallgruver kan ikke aksepteres.

Les mer

Helsepartiet vil få tannpleie inn under frikort

Tennene er utrolig viktige for hele helsen din! Munnen er en intimsone, den er begynnelsen på ditt immunforsvar som behøver virkestoffer for å fungere og tenner er en viktig del av ditt utseende. Vi snakker ikke om kosmetisk tannpleie, men om det som skal til for å få et funksjonelt og godt bitt. Tenner påvirker din fysiske og psykiske helse.

Les mer

Ett felles nivå gir bedre kontakt med tjenestene

At pasientene blir redusert til en uønsket utgift på forskjellige budsjetter, er verken helse- eller samarbeidsfremmende. Samhandlingsreformen som ble innført i 2012, har store svakheter. Den har ikke fungert til pasientens beste.

Les mer

Koronapandemien, sykehuskapasitet og beredskap

Pandemien viste hvor sårbar beredskapen i helsevesenet egentlig er. Nærmere 300 000 pasienter ble avvist i løpet av den første tiden av pandemien. Køene vokste for poliklinisk -og dagkirurgisk behandling, og avslørte sårbarheten i spesialisthelsetjenesten. Derfor haster det med å få flere spesialister ut i offentlig finansiert avtalepraksis.

Les mer

Kampen om sykehusene

Visste du at Norge i 1964 hadde flere enn 24.000 sykehussenger til befolkningen på 3,5 millioner nordmenn? Eller at Norge i 2021 har under 11.000 sykehussenger til oss som nå teller 5,4 millioner? Jovisst har helsefagene blitt bedre med tiden, så like lang innleggelse kanskje ikke er nødvendig. Men Norge har kuttet til beinet -og […]

Les mer