Nyheter

Syke barn og deres familier skal ha hjelp!

Helsepartiet fortviler over de store manglene i dagens helsesystem, der svært sårbare barn og deres familier rammes av både uhelse og et offentlig system som til dels mangler mulighet for å gi nødvendig hjelp. De rammede kjenner manglende og løsningene. Helsepartiet har vilje til å styrke dem som dette rammer.

Les mer

Helsepartiet vil revidere pensjonsreformen

Pensjonsreformen var et brudd på den avtalen staten har med våre pensjonister. Forutsetningen for pensjonsreformen var at Norge ikke hadde økonomi til å overholde pensjonsforpliktelsene. Virkeligheten har forandret seg radikalt og Norge har mye mer enn behovet for å dekke pensjoner for lang tid fremover. Å frarøve våre eldre denne økonomiske sikkerheten er fullstendig uakseptabelt. […]

Les mer

Bedre målinger og utdanning i fag som samfunnet trenger

Helsepartiet ser med bekymring på at flere deler av undervisningssektoren opererer etter avlagte og uegnede metoder og mål. Personlig egnethet og andre egenskaper bør også være med i vurderingene.
Skoleverket må være godt tilpasset samfunnsmål som tjener innbyggerne og den fremtiden vi ønsker. I dag er behovet stort for flere blant annet innen helse. Da må undervisningskapasitet og faglige nivåer strekke seg i den retningen.

Les mer

God tilrettelegging for lærere på skolene er en forutsetning

Helsepartiet ser at den gjennomgående styringen av offentlig sektor med NPM (new public management) har lagt beslag på enorme ressurser, har fratatt indre motivasjon og pålagt de ansatte så mye tid til dokumentasjon og systemkrav at hovedoppgavene har blitt svekket. Dette kan og må vi endre til det mye bedre.

Les mer

Helsepartiet vil sikre sårbare barn og familier i et godt barnevern

Alle barn har rett til omsorg, tilpasset sitt behov. Av ulike årsaker, bevisst eller ubevisst, vil noen foreldre ha utfordringer med å gi tilstrekkelig eller riktig omsorg.

Les mer

Lipødem – en diagnose som ikke finnes?

I Norge har du lovfestet rett til likeverdig behandling uansett hvor i landet du bor.
Men ikke om du har lipødem, ser det ut til.

Les mer

Å forme et menneske til å bli «dugelig» og få et godt liv

Det kreves en landsby for å oppdra et barn, sier et afrikansk uttrykk. Også i vår kulturkrets hjelper vi hverandre å oppdra barna til å få kunnskap og forståelse om hva som er akseptabelt, ønskelig og hvordan hver og en kan balansere mellom egne behov og felleskapets behov.

Les mer

Helsepartiet bygger gode miljøer i barnehage og på skolen

Årene på skolen byr på vesentlig mer enn boklig lærdom. Også sosiale ferdigheter og livsmestring har sitt grunnlag i årene på skolen. Det er et politisk ansvar å legge til rette for gode forhold for alle barn.

Les mer

Helsepartiet vil styrke barna og familien

Familien er kjernen i de fleste menneskers liv – og i alle barns. Vi vet at trygge og ivaretatte barn blir friskere barn, ungdom og så voksne. Derfor er det viktig å invester i en god barndom for alle barn – dette er forebygging av fysisk og psykisk helseskade.

Les mer