Barnepalliasjon

Barnepalliasjon

Fra Helsepartiets stortingsvalgprogram for 2017-2021 – se hele Stortingsprogrammet – innholdsoversikt

Barnepalliasjon må videreutvikles som et eget fagfelt
i Norge og kompetansen i kommunene/regionene må bygges opp slik det er beskrevet i de nasjonale retningslinjene for barnepalliasjon. Barns rettigheter i kommunehelsetjenesten må lovfestes på samme måte som i spesialisthelsetjenesten.

Mer om barn og helse fra Helsepartiets programmer:


Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021