Beslutningsforum og prioriteringer til folkets beste

Helsepartiet vi sikre nye medisiner, gjennombruddsmedikamenter og nye behandlingsmetoder raskt til Norges befolkningBeslutningsforum består av lederne for de fire helseforetakene. Disse fire direktørene utgjør en enorm maktfaktor i styringen av helsetjenesten. De ble av den rødgrønne regjeringen overlatt makten til å si ja eller nei til nye gjennombruddsmedikamenter og nye behandlingsmetoder. Denne makten forvalter de uten å ha vedtak i Stortinget, uten juridisk forankring, uten fagspesifikk kompetanse, uten pasientkontakt, uten åpne prosesser og uten klageadgang på vedtak. Derimot er de pålagt å spare, de har budsjettansvar og bonusavtaler. Den blå regjeringen har videreført denne innretningen som i praksis utelukkende legger vekt på pris når de avgjør hvilke medikamenter Norge «har råd til.» Når media konfronterer dem med vedtak som de facto fratar dødssyke pasienter muligheten til flere års god levetid, har leder Lars Vorland satt svake grupper opp mot hverandre og svart at hvis den ene pasientgruppen får hjelp, vil det gå ut over en annen.

Norge er blant landene i OECD som bruker minst på medikamenter, og at de fire direktørene sitter farlig nær en inhabilitetssituasjon blir ikke problematisert av noen. Derfor gjør Helsepartiet det.

Helsepartiet vil:

  • Legge ned Beslutningsforum umiddelbart.
  • Øke finansieringen til innkjøp av nye, virksomme behandlinger og medikamenter.
  • At rammene om beslutningen om hvilke nye og godkjente medikamenter og behandlinger som skal benyttes i den norske helsetjenesten, skal foretas av de folkevalgte på Stortinget. De fagspesifikke avgjørelsene skal fagfolket ta, ikke politikere og ikke byråkratene.
  • Avtaler om pris for innkjøp forhandles av profesjonelle, frittstående forhandlere – ikke av RHF-direktører med sparemål.
  • Få slutt på den særnorske «ekstraforskningen» på medikamenter som allerede har fått internasjonal markedsføringsgodkjennelse.
  • Norge bør ta initiativ til å opprette et felles-Nordisk forhandlingsutvalg, så forhandlingsstyrken
    og kompetansen øker.