En smilende tannhelse

Tennene er en del av kroppen og en viktig del av individets helse. Dårlig tannhelse kan skape både fysisk og psykisk sykdom, og kan være til hinder både for arbeidsdeltakelse og et sosialt liv.

Helsepartiet vil:

  • Opprette en tannhelsetjeneste som utføres ved godkjente tannklinikker eller av tannleger som er ansatte i den offentlige helsetjenesten som leverer nødvendige tannhelsetjenester.
  • Det skal betales egenandeler for tannhelse- tjenester som faller inn under de ordinære egenandel- og frikortordningene.
  • Kosmetisk tannbehandling faller utenfor det offentlige ansvaret.

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021

Tannhelse - tenner er en del av gruppen og tannhelse må inn som en del av den offentlige helsetjenestenHelsepartiet har opprettet en egen Facebook-gruppe for tannhelse og tannhelsepolitikk.
Følge gruppen her: