Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og ufaglærte i helse- og omsorgsyrker

Behovet for fagarbeidere med bred kompetanse er tilstede ved de fleste institusjoner. Helsepartiet ønsker at ufaglærte skal kunne ta en sertifisering som sikrer deres lønn og arbeidsrettigheter.