Helsepartiet vil løfte ”glemte” pasientgrupper

Norsk helsevesen er gjennomgående best på akuttmedisin eller såkalt ”blålys-medisin”. Kronisk syke blir for ofte glemt og neglisjert. Målstyringens fokus på å kurere og behandle pasienter -gjerne en gang for alle- fører til at mange pasientgrupper nærmest blir overlatt til seg selv med liten støtte fra samfunnet. Mange havner også i en uverdig kamp mot NAV for å klare seg økonomisk.

I vårt prinsipprogram har vi skrevet mye om eldre og utsatte mennesker med psykiske lidelser, funksjons- nedsettelser og lidelser som er vanskelig å diagnostisere.

Å være pasient er i seg selv en stor belastning. Å bli mistrodd av sine hjelpere er en tilleggsbelastning. Bekymringsverdig mange pasienter og pasientgrupper har kontaktet Helsepartiet med erfaringer der de opplever ikke å bli tatt på alvor. Et politisk parti kan ikke vedta den enkelte helsearbeiders opplevelse av ulike pasienter, men vår jobb er å legge til rette for at alle pasienter skal bli møtt med den samme respekt og åpenhet for deres lidelser, uansett om de har fått en diagnose eller ei.

Helsepartiet vil:

  • Styrke rettighetene til kronisk syke.
  • Jobbe for systemer som fester sin lojalitet i enkelt- mennesket og deres opplevelse av egen helse. Helsevesenet skal ta alle pasienter på alvor, uansett om diagnosen er ME, kreft eller ALS –og uansett om de forstår lidelsen eller ei.
  • Sørge for at det opprettes gode nasjonale registre for å kartlegge omfanget av ulike sykdommer i Norge.
  • Sørge for kompetanseheving når det gjelder kroniske og dessuten sjeldne sykdommer samt sykdommer uten god behandling per i dag.
  • Anvende internasjonalt anerkjent forskning til nye behandlingsformer, diagnostisering og forebygging, samt styrke norsk forskning på disse områdene.

Fra Helsepartiets Stortingsprogram for 2017-2021