Helsepartiets program for psykisk helse og psykiatri

6. juni 2020 vedtok Helsepartiets landsmøtet et eget program for psykisk helse og psykiatri.

Til tross for fine ord i festtaler er psykisk helsevern stadig budsjett-taperen. I den grad at fagmiljøene, pasienter og pårørende varsler om krise.

Nok festtaler:

Psykiatri og psykisk helsevern
er i krise!

Helsepartiets landsmøte 2020 besluttet derfor å vedta et
eget partiprogram på dette området
Ingen andre partier har helse som sitt soleklare satsingsområde