Tidligere Hjem

Våre programmer

Lokal- og fylkeslag

Om Helsepartiet


Lytt til Helsepartiets podcast med Helsepartiets leder  Lise Askvik

Landsmøtet 2021

Helsepartiets landsmøte i 2021 går av stabelen 26-28. februar på Lillestrøm og digitalt.

Det viktigste som skal skje på Helsepartiets landsmøte 2021 er at vi skal vedta vårt Stortingsprogram for høstens valg.

Mer informasjon om landsmøtet 2021

Helsepartiet om koronakrisen

 


HELSEPARTIET VOKSER I HELE NORGE

Nå starter vi lokallag i hele landet. Vi satser frem mot Stortingsvalget i 2021 og ruster oss til lokalvalget i 2023. Vil du være med i kampen for å bevare et offentlig finansiert helsevesen for alle – og den gode norske velferdsstaten?
Bli med >>

Vi stilte til valg i 11 kommuner i 2019 og kom inn i to kommuner. Les mer >>


Sikre verdighet, omsorg og respekt 

Gode helsetjenester til alle uavhengig av økonomi og geografi >>


Mer tillit til dyktige fagfolk

New Public Management må fjernes fra hele offentlig sektor>>


Bevare den norske velferdsstaten

Det offentlige helsevesenet er grunnsteinen i velferdsstaten>>


Ha fokus på samfunnsøkonomi

Dagens kortsiktig bedriftsøkonomiske fokus er ikke bra for noen>>

Helsepartiet vil:

  • Bevare velferdsstaten.
  • Prioritere liv og helse høyere.
  • Investere i befolkningen.
  • Fjerne foretaksmodellen i norske sykehus.
  • Kutte i byråkratiet
  • Snu pyramiden

Se vårt prinsipprogram

Storitngsprogram for Helsepartiet

Liv og helse er viktigst

Smakebiter fra vårt stortingsprogram:

Helsepartiet er håpet - bli medlem

Bli medlem!

Helsepartiet er partiet for helsepersonell, pasienter og pårørende. Engasjer deg for bedre helse- og omsorgstjenester.

Vi har allerede 1500 medlemmer men trenger mange flere for å få stor slagkraft. Vi trenger både aktive og passive medlemmer.

Meld deg inn her>>

Helsepartiet UNG

For deg som er ung!

Helsepartiet UNG ble stiftet i august 2017.

Er du mellom 15 og 35 år kan du bli medlem i Helsepartiet UNG.

Medlemskontingenten er kr. 100 per år.

Les mer om Helsepartiet UNG>>

Norges raskest voksende parti noen sinne

På bare litt over et halvt år stiftet Helsepartiet 19 fylkeslag og stilte til valg.

I 2021 har vi store planer for Stortingsvalget.

Les mer om Helsepartiet >>

 

Nei til et todelt helsevesen!

Et todelt helsevesen vil skape uakseptable forskjeller og et klasseskille mellom dem som kan betale for den nyeste og beste behandlingen og dem som ikke kan. Helsepartiet kjemper for gode offentlige helse- og omsorgstjenester.

Stopp nedleggelsen av lokalsykehusene

Lik rett til nødvendig helsehjelp for alle i hele landet. Vi vil bevare lokalsykehusene og fødetilbudene.

Investere i mennesker

Det lønner seg å investere i innbyggerne fordi den egentlige og fremtidige nasjonalformuen er befolkingen; deg og meg, våre liv og vår helse.

Hvorfor trenger Norge Helsepartiet?

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i helse- og omsorgstjenester.


Våre velgerløfter

Dagsrevyen 20. mai

I forbindelse med Helsepartiets landsmøte laget Lisbeth Schei en fem minutter lang reportasje om Helsepartiet. Dagsrevyen fulgte Lise Askvik i flere dager i forbindelse med forberedelsene til partiets første landsmøte.

Reportasjen var god reklame og den førte til at vi fikk 300 nye medlemmer i løpet av et døgn.

Se reportasjen om Helsepartiet som ble sendt på Dagsrevyen 20 mai

Helsepartiet får stadig omtale i media
Flere presseklipp finner du her >>

Støtt vår kamp for menneskeverdet og et bedre helse- og omsorgstjenester i Norge

Vil du bidra til bedre helse- og omsorgstjenester i Norge. Alle bidrag styrker Helsepartiet, som er et ungt parti med få midler foreløpig. Vi er avhengige medlemmer og gaver fra mennesker som ser behovet for et sterkt helseparti i norsk politikk.